SOP: Oliekrisen 1970 i IØ A og Samtidshistorie B

SOP: Oliekrisen 1970 i IØ A og Samtidshistorie B

SOP om Oliekrisen i 1970'erne, skrevet i fagene International Økonomi A og Samtidshistorie B.
I opgaven gennemgår jeg de forskellige oliekriser, samt ser på hvordan det danske samfund, og EF håndterede kriserne økonomisk.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning Side 4
Den økonomiske udvikling 1950-1982 Side 4
De glade 60'ere Side 4

1970'erne – Den mørke tid Side 6

Dansk økonomi 1973-82 Side 8

Første oliekrise Side 8

Anden oliekrise Side 9

De samfundsøkonomiske mål Side 10

Økonomisk politik Side 12
EF of fagforeningernes bevægelse. Side 14

Dansk økonomisk politik gennem 1970'erne frem til 1982 Side 15

Konklusion Side 17

Litteraturliste Side 19

Bilag 1 Side 22
Bilag 2 Side 23

Uddrag

Indledning
Den kapitalistiske samfundsudvikling har i sin 200 års historie været meget ustabil. I perioder med højkonjunktur, blev denne vækst afbrudt af kriser, hvor arbejdsløsheden steg og produktionen faldt. 1970'erne var Danmark præget af sådanne kriser.
Oliekriserne brød ud i 1970'erne, og har haft en stor betydning for den danske økonomi gennem tiden. De to store kriser i Danmark, var på grund af de høje prisstigninger i mellemøsten. Disse høje prisstigninger, var årsagen til en lang mørk periode i Danmark.
I opgaven vil jeg redegøre for den økonomiske udvikling i Danmark fra omkring 1950 til 1982, samt analysere den danske økonomi i perioden 1973-82. Herunder vil jeg komme ind på både de internationale forhold, som påvirkede dansk økonomi og den førte økonomiske politik i perioden. Til sidst vil jeg vurdere den danske økonomiske politik gennem 1970'erne og frem til 1982.

Den økonomiske udvikling 1950-1982
De glade 60'ere
Vesten er et samfund, hvor den økonomiske højkonjunktur, velstand og velfærd er en selvfølge. Det danske samfund har både været gennem opsving men også kriser.
I 1950'erne var Danmark et samfund med lav vækst og med en høj arbejdsløshed, som ændrede sig i 1960'erne. I 1957 begyndte råvarepriserne at falde, samtidig med at en højkonjunktur satte ind i nabolandende specielt i Sverige og Vesttyskland. Meget hurtigt ændrede den danske stagnation sig til en kraftig økonomisk vækst.
I 1960'erne var verdensøkonomien præget af en økonomisk fremgang, der ikke var set tidligere. Kraftige stigninger i produktionen øgede behovet for arbejdskraft så voldsomt, at ... Køb adgang for at læse mere

SOP: Oliekrisen 1970 i IØ A og Samtidshistorie B

[4]
Bedømmelser
 • 19-02-2011
  Fin opgave, der bliver gået i dybden med teksten. Rigtig god inspiration!
 • 01-03-2011
  rigtig god opgave, som gav en del inspiration...
 • 02-03-2011
  mindre god efter min vudering
 • 08-12-2010
  fin fin opgave, god til inspiration ..