SRO om oliekrise og råstoffer | Samfundsfag A og naturgeografi B

SRO om oliekrise og råstoffer | Samfundsfag A og naturgeografi B

Studieretningsopgave (SRO) skrevet i samfundsfag A og naturgeografi B. Opgaven indeholder en beskrivelse af oliens dannelse og oliekrisernes betydning og forudsætninger.

Lærers kommentar

Fik at vide jeg godt kunne skrive lidt mere om oliekriser.

Indhold

Indledning side 2
Problemformuleringside 2
Metode side 3
Dannelsen af olie og dens forekomst i Nordsøen side 3
Analyse af de centrale aspekter ved dansk energi- og forsyningssikkerhed side 7
Vurdering på baggrund af ovenstående politiske – og eventuelt økonomiske – konsekvenser af oliekriser side 9
Konklusion side 12
Engelsk resume side 12
Litteraturliste side 13

Uddrag

Jeg vil i min opgave give en redegørelse for den videnskabelige dannelse af olie og Nordsøens geologiske historie. Derefter vil jeg analysere de centrale aspekter ved dansk energi- og forsyningssikkerhed og på baggrund af dette, vurdere de politiske og økonomiske konsekvenser af en oliekrise.
Jeg har valgt at skrive om olie og energi fordi det er et evigt aktuelt emne. Med en stigende efterspørgsel på olie og kul, grundet den stigende industrialisering i Kina og Indien, samt en formodet dalende olieproduktion, står jordens fossile brændstoffer i endnu højere værdi for hver dag der går. Det er vigtigt at vestens forsyningsaftaler ikke bliver afbrudt - verden har ikke råd til endnu en oliekrise (med tanke på den nuværende finanskrise). Desuden vidste jeg ikke noget om olie generelt, hverken hvordan det blev dannet eller dens egentlige værdi på verdensmarkedet... Køb adgang for at læse mere

SRO om oliekrise og råstoffer | Samfundsfag A og naturgeografi B

[1]
Bedømmelser
  • 22-08-2011
    Givet af 2.g'er på STX
    Udemærket opgave, kunne kun bruge delen med dannelse af olie, men den var også god.