AT synopsis om olie

  • STX 1.g
  • AT (Kemi B, Samfundsfag B)
  • Ingen givet
  • 3
  • 765
  • Word2007

AT synopsis om olie

AT synopsis i Samfundsfag B og Kemi B om olie

Emnet var olie, og jeg har i min synopsis fokuseret på olie forurening samt alternativer til olie.

Problemformulering
Jeg vil undersøge hvilke alternativer der findes til olie, som skader miljøet mindre.

Problemstillinger:
1. Hvordan påvirker olie miljøet?
2. Hvordan vil verden udvikle sig, hvis vi fortsætter med at bruge olie?
3. Kunne alger være at alternativ til olie?

Studienets kommentar

Opgaven opfylder ikke kravene til en AT synopsis. Opgaven bevæger sig primært på det redegørende niveau.

Indhold

Fag
Problemformulering
Problemstillinger
Sammenfattende konklusion:
Litteraturliste

Uddrag

Problemstillinger:
1. Hvordan påvirker olie miljøet?
Olie er et fossilt brændstof, der er utroligt skadeligt for miljøet, når det brændes af. Der frigøres nemlig CO2, når man brænder olie af, og denne CO2 nedbryder ozonlaget. Oliens CO2 stammer fra de døde dyr og planter som olien oprindeligt bestod af. Desuden dør mange fisk og fugle når der sker olieforureninger i havene.

Til at løse denne problemstilling, vil jeg benytte den kvantitive metode, hvor jeg bruger hårde data til at finde et svar.

Foreløbig konklusion:
Forbruget af fossile brændsler som olie, skal der helt sikkert skæres ned på, og skal i stedet for ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om olie

[1]
Bedømmelser
  • 20-03-2011
    er ikk gennem arbejde:D