Old Age

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HF 2. år
 • Engelsk B
 • 12
 • 15
 • 4383
 • PDF

Non-fiction analyse, Study guide: Old Age

Få hjælp til din opgave om "Old Age", som er titlen på eksamenssættet fra december 2009 for Engelsk på HF med Studienets study guide.

Denne study guide til "Old Age" hjælper dig sikkert igennem din besvarelse af opgaverne. Her skal du først skrive et summary af teksten "Nearing 90", og derefter lave et outline af attituderne i forhold til det at blive gammel, som de er præsenteret i de tre tekster. Dernæst skal du skrive en comment på et uddrag af en udtalelse fra en af teksterne, og til sidst skrive en tale, hvor du diskuterer ældre menneskers rolle i samfundet.

Denne study guide er en indsamling af situationer, elementer, citater, ideer, bemærkninger og noter som kan være relevante at have med i din opgave.

Opgaveformulering

 • 1. Write a summary of Nearing 90 (text 1) in about 150 words.
 • 2. Give an outline of the attitudes to old age presented in the three texts.
 • 3. Comment on the following statement from text 1: "I have liked remembering almost as much as I have liked living."
 • 4. Write a speech (150-200 words) in which you discuss elderly people's role in society. The title of your speech is: "Senior citizens - burden or resource?"
Hent denne study guide nu og få hjælp og inspiration til din opgave om "Nearing 90" med det samme.

Denne study guide kigger på følgende tekster:
"Nearing 90" af William Maxwell
"Despite Myth, research says old age is the happiest time" af Lindsey Tanner
"The Fear of an isolated old age" af Dan Bell

Indhold

En hjælpende hånd 2
Opgaveformuleringen 3
Punkt 1 [summary, ca. 150 ord] 4
Punkt 2 [outline, ca. 300 ord] 6
Text 1: "Nearing 90" 6
Text 2: "Despite Myth, Research Says Old Age is the Happiest Time" 7
Text 3: "The Fear of an Isolated Old Age" 9
Punkt 3 [comment, ca. 200 ord] 11
Punkt 4 [speech, 150-200 ord] 12

Uddrag

Opgaveformuleringen
Opgaveformuleringen er afgørende for din opgave. Du skal forstå den som den overordnede ramme for dit arbejde med teksterne. Den giver dig den struktur, som du skal bygge din opgave op om. Vi vil her vise, hvordan du skal forstå og bruge opgaveformuleringen.

Temaet
Temaet for din opgave står som det første i opgaveformuleringen. Temaet er “old age ”. Alderdommen forstået som den sidste tid i et menneskes liv, hvor man nærmer sig døden.

Punkterne
Opgaveformuleringen består af fire punkter/spørgsmål, som det er vigtigt, at du har helt styr på hvad dækker. Herunder hjælper vi dig med at forstå, hvad du helt præcist skal gøre under hvert punkt.

1. Write a summary of Nearing 90 (text 1) in about 150 words.
Under dette punkt skal du skrive et kort resumé af tekst 1 til en modtager, der ikke har læst teksten. Du skal med dine egne ord, men uden at give udtryk for dine holdninger, gengive indholdet af tekst 1. Du skal sørge for at give din læser et overblik over teksten, sådan at du får alle de vigtigste punkter i teksten frem, og at sammenhængen i teksten bliver tydelig.

2. Give an outline of the attitudes to old age presented in the three texts.
Under dette punkt skal du give læseren et overblik over de holdninger til alderdom, som præsenteres i teksterne. Husk at outline adskiller sig fra summary ved at demonstrere overblik og kun trække de væsentligste ting frem fra teksten. Du skal altså ikke redegøre for alle detaljerne om, hvordan teksterne forholder sig til ...

Punkt 1 [Summary, ca. 150 ord]
Det er ikke så lige til at skrive et summary. Det kan være svært at afgøre, hvilke ting, der er de mest vigtige for en tekst. Det kommer an på teksten, hvad man skal være særlig opmærksom på, og der er derfor ikke nogen overordnet skabelon. Dog er det vigtigt, at du kommer ind på hvem, hvornår, hvor og hvad. Hvilken rækkefølge, eller hvordan du vil komme ind på disse dele er op til dig, men for at give et overblik og gøre det nemmere at skrive resumeet, har vi opstillet de væsentligste ting i punktform. Det er op til dig at strukturere resuméet ud fra disse punkter.
NB: Husk at skrive dit summary i nutid.

Facts om teksten ”Nearing 90”
- Forfatter: William Maxwell, forfatter og redaktør, død i år 2000.
- Titel: Nearing 90
- Tekstgenre: Uddrag fra et essay.
- Udgivelsesår: 1998.
- Indledning: En god måde at indlede afsnittet, hvor du skal
give et summary kan være: " The extract from the essay 'Nearing 90' by William Maxwell from 1998 is about...”

Tekstens indhold
Vi viser dig her de vigtigste punkter i teksten, som er dem, du skal få med i dit summary.
Døden er tæt på
William Maxwell fylder 90 år om 11⁄2 år, og han ved derfor godt, at han sandsynligvis snart skal dø.
Ikke bange for at dø
Maxwell tror ikke, han er bange for døden, for han har oplevet, at det at blive gammel og dø ikke nødvendigvis er en dårlig ting.
Har accepteret døden
Maxwell har accepteret døden som livets naturlige afslutning. Dette gjorde han efter at have oplevet en slægtning, der var fuld af liv, og i sin alderdom blev klar over, at tiden var inde til at dø.
Døde læser ikke bøger
Det største problem for Maxwell med døden er, at han elsker at læse bøger. Og når han er død, kan han selvfølgelig ikke læse bøger.
Taget barndommen med sig
Maxwell har taget sin barndom med sig ind i sit voksenliv mere end de fleste. Han fantasi og hans evne til at mindes barndommen virker stadigvæk.
...

Punkt 2 [Outline, ca. 300 ord]
Med din outline skal du sætte læseren ind i de tre teksters væsentligste holdninger til alderdom. Du skal udvælge de mest relevante punkter fra de tre tekster og præsentere dem kort for din læser. Begræns din outline til ca. 300 ord.
Vi vil her give et overblik over teksterne én ad gangen, og dette kan også være en god fremgangsmåde for dig i din paper.
NB: Husk at bruge de rigtige ‘reporting verbs', når du gengiver teksternes syn på alderdom: “The writer (name) thinks/argues/claims/shows that...”

Text 1: Nearing 90
For et resume af teksten se punkt 1 ovenover.
Holdninger til alderdom i tekst 1
Vi viser her med nogle punkter, hvordan William Maxwell i tekst 1 forholder sig til alderdom. Det er disse punkter, du skal bruge til at give din læser et overblik i din outline.

At gøre sig klar til at dø
Alderdommen er den tid i livet, hvor døden nærmer sig, og hvor man må acceptere døden og gøre sig klar til at dø:
”She lived well into her 90's and then one day told her oldest daughter that she didn't want to live anymore, that she was tired [...] this remark reconciled me to my own inevitable extinction. I could believe that enough is enough.” (txt1, l.9- 13)

Vigtigt at mindes barndommen
Senere i livet har det været vigtigt for Maxwell at blive ved med at mindes sin barndom:
”I carried along with me more of my childhood than, I think, most people do.” (txt1, l.20-21)

Minderne kan holde én fanget
Maxwell har elsket at mindes tilbage i sit liv, men nu, i alderdommen, kan minderne holde ham fanget i fortiden, hvis han ikke passer på:
”Before I can stop myself it is as if I had driven a mine shaft down through layers and layers of the past and must explore,
relive, remember, reconsider, until daylight delivers me.” (txt1, l.36-38)

At se på sine børns liv
Alderdommen er en tid, hvor man kan se, hvad ens børn har fået ud af det liv og den opdragelse, man har givet dem, men man kan ikke gøre mere for dem:
“I admire the way that, as adults, they have taken hold of life, and I am glad that they are not materialistic, but there is little or nothing I can do for them at this point” (txt1, l.41-43)

Text 2: Despite myth, research says old age is the happiest time
Tekstgenre: En artikel bragt i The Pantagraph, 2008.
Forfatter: Lindsey Tanner, journalist.
Modtagere: Læserne af The Pantagraph.
...

Punkt 3 [Comment, ca. 200 ord]
Hvordan skal du kommentere?
I dette tredje hovedpunkt i din besvarelse skal du kommentere på (comment on) citatet fra tekst 1: “I have liked remembering almost as much as I have liked living.”
Dette kan du gøre ved at uddybe, hvad William Maxwell mener med denne udtalelse, gerne med citater fra tekst 1. Her vil vi vise nogle måder, hvorpå citatet kan forstås, som ligger i tråd med det øvrige indhold af tekst 1. Det er disse forståelser af citatet, som du skal forklare for din læser i din kommentar. Hold hele tiden citatet for øje. Skriv denne tredje del af din paper på ca. 200 ord.
Holder meget af sine minder
Med citatet mener Maxwell, at han holder meget af minderne fra sit liv. I sig selv er disse minder en stor del af det at leve for ham.

En vigtig del af livet
Med citatet mener Maxwell, at minderne er en vigtig del af livet, hvor det at mindes fortiden kan være lige så stort som selve det at leve.
...

Punkt 4 [Speech, 150-200 ord]
Hvordan skal du skrive din tale?
I din tale skal du diskutere ældres rolle i samfundet. Du skal fokusere på spørgsmålet om, om ældre er en byrde for samfundet eller en ressource for samfundet. En tale er en meget fri genre, og der er derfor ikke noget fast skema for, hvordan man skriver sådan en. Vi vil dog her give dig en form, som er god at bygge din tale op efter.
NB: Husk, at overskriften på din tale skal være: ”Senior citizens – burden or ressource?”
Hovedpointer
Før du begynder at skrive talen, skal du gøre dig klart, hvad der er dine hovedpointer på, om ældre er en byrde eller en ressource for samfundet.

Talen må kun fylde 150-200 ord, og det sætter sine begrænsninger. Det gør det endnu mere vigtigt, at du har klarhed og fokus i talen. Du kan evt. skrive hovedpointerne ned i stikordsform, før du går i gang med at skrive talen.

Opbygning
Det er en god ide at strukturere din tale i tre afsnit:
1. En kort indledning, hvor du præsenterer emnet og viser dine
tilhørere din vigtigste hovedpointe.
2. En hoveddel, hvor du argumenterer for din hovedpointe og evt.
under pointer og forsøger at overtale dine tilhørere.
3. En kort afslutning/konklusion, hvor du opsummerer dine
synspunkter.
Vi giver her vores bud på, hvad de forskellige dele kunne indeholde.

Indledning
Her skal du slå temaet an og fange dine lyttere.
Lav en indledningssætning, der fanger dine tilhøreres opmærksomhed, og som samtidig fortæller, hvad din holdning til emnet er:
Hvis du mener, ældre er en byrde for samfundet:
- Fx: ”Today's old people are a heavy burden on society...”
Hvis du mener, ældre er en ressource for samfundet:
- Fx: ”In my life I have learned a lot from my grandfather...” Hvis du ser sagen fra begge sider:
- Fx: “The role of old people in today's society is complex...” Præsentér emnet for dine tilhørere. Sig nogle få ord om emnet, sådan
at dine tilhørere forstår, hvad det handler om.
Hoveddel
I hoveddelen af din tale, skal du behandle emnet mere uddybende, afhængigt af, hvad din holdning til ældre menneskers rolle i samfundet er. Det er en god idé at forsøge at overtale dine tilhørere ved at argumentere for dine synspunkter. Her vil vi vise nogle argumenter for, på den ene side at ældre er en byrde for samfundet, og på den anden side for at ældre er en ressource for samfundet. Du må gerne være 'nuanceret' i din tale og overveje både for og imod. Da kan du bruge argumenter for begge synspunkter.
... Køb adgang for at læse mere

Old Age

[9]
Bedømmelser
 • 28-02-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  den er rigtig god......................
 • 30-05-2011
  Rigtig fin, jeg kunne helt sikkert bruge den!
 • 07-04-2014
  det er en meget god opgave
 • 26-10-2013
  Rigtig god...............