AT synopsis om Obama og klimaforandringer

 • STX 3.g
 • AT (Naturgeografi C, Engelsk A)
 • Ingen givet
 • 11
 • 3157
 • PDF

AT synopsis om Obama og klimaforandringer

AT synopsis i Engelsk A og Naturgeografi C om Obama og klimaforandringer.

Problemformulering

• Hvad er USA's indsats for at forhindre den globale opvarmning?
3. Væsentlige problemstillinger

• Redegørende: Hvilke klimamæssige udfordringer står verden/USA overfor?
• Analyserende: Hvilke virkemidler bruger Obama, som præsident af USA, i sin tale for at overbevise modtagerne om sin vision?
• Perspektiverende: Er Barack Obamas vision realistisk og vil den virke?

Studienets kommentar

Inkl. talepapir. Lidt for redegørende og analyserende synopsis. Mere fokus på vurdering og metode.

Indhold

1. Titel på emnet
2. Problemformulering
3. Væsentlige problemstillinger
4. Metode
5. Konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger
6. Konklusion
7. Litteraturliste
8. Perspektivering
Talepapir

Uddrag

5. Konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger
• Redegørende:
Længe har klimaforskere haft svært ved, at forudsige konsekvenserne af klimaforandringerne. For det første fordi de processer i naturen, som skaber nedbør, storme, hav stigning og andre af de forventede effekter af global opvarmning, er afhængige af mange forskellige faktorer. For det andet fordi det er svært at forudsige, hvor stor udledningen af drivhusgasser vil blive i de kommende årtier, da det i høj grad afgøres af politiske beslutninger og teknologiske gennembrud.
Dog står det klart, at der har været temperaturstigninger i takt med CO2 indholdet i atmosfæren er steget. IPCC's seneste vurdering siger, at gennemsnitstemperaturen vil fortsætte med at stige, men hvor meget, hvor længe og hvor voldsomme konsekvenser, det vil få, afhænger af, hvor hurtigt og hvor effektivt udslippene af drivhusgasser kan begrænses og med tiden sænkes. Denne temperaturstigning har sine konsekvenser.
I fremtiden vil vi opleve mere tørke og mere oversvømmelse. Dette skyldes, at når det bliver varmere i vejret, øges fordampningen fra både land og hav. Det kan skabe tørke i de områder af verden, hvor den øgede fordampning ikke opvejes af mere nedbør. Den ekstra vanddamp i atmosfæren skal ned igen som ekstra nedbør, ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Obama og klimaforandringer

[1]
Bedømmelser
 • 18-04-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Det var ikke helt det jeg ledte efter, desværre.