Nykredit Finansøkonom

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 15
 • 3916
 • PDF

Nykredit Finansøkonom

2B Projekt C

I denne opgave vil vi gennemføre en markedsanalyse ved at udspørge 100 respondenter om deres syn og kendskabsgrad til forskellige netbanker. Opdragsgiver er Nykredit netbank. Gennem denne spørgeskema-analyse vil det være muligt for os, gennem faglige metoder fra markedsføring og statistik at se på sammenhænge og muligheder. Ved hjælp af stikprøven som vil være udfyldte spørgeskemaer vil det være muligt for os at gøre fordelings-mæssige antagelser om populationen. Ved hjælp af disse antagelser kan det være muligt for Nykredit at markedsføre sig bedre og mere målrettet.

Studienets kommentar

Finansøkonomuddannelsen 2003

Indhold

1. Indledning 1
1.1 Historie og facts 1
1.2 Strategiske forretningsområder 2
2. Markedsanalyseprocessen 2
2.1 Fase 1 – Formulering af markedsanalysens problem/muligheder 2-3
2.2 Fase 2 – Valg af analysedesign 3-4
2.3 Fase 3 - Dataindsamlingsmetoder 4-5
2.4 Fase 4 – Udvælgelse af respondenter 5
2.5 Fase 5 – Indsamling af data og udvikling af spørgeskema 6-7
2.6 Fase 6 - Dataanalyse 7-12
3. Konklusion 12
4. Kildeliste 13
5. Logbog 13
6. Bilag

Uddrag

Strategiske forretningsområder:
Nykredit foretog en række organisationsændringer 1. oktober 2002. Disse ændringer skulle føre til at forkorte beslutningsvejene og øge beføjelserne så Nykredit kunne styrke den lokale tilstedeværelse. Dermed får den enkelte kunde mulighed for en specialiseret rådgivning med udgangspunkt i egne finansierings- og investeringsbehov – uanset om løsningen er realkredit, bank eller forsikring.
Nykredit betjener fire forretningsområder: Privat, Landbrug, Erhverv og Markets/Asset Management. Disse forretningsområder/produktgrupper kaldes også SBU'er (Strategic Business Unit). Det kræver opfyldelse af 3 betingelser som er følgende: hvert forretningsområde har dets egne konkurrenter, kan planlægges særskilt og har egen ansvarlig ledelse.

Markedsanalyseprocessen:
Fase 1 – formulering af markedsanalysens problem/muligheder
Problemstilling:
Hos Nykredit Bank ønsker man at få gennemført en analyse, som kan belyse kendskabsgrad til forskellige netbanker, betydningen af valgkriterier og andre forhold som kan give et bedre overblik over markedet for netbanker. Endvidere ønsker man at få en vurdering af respondenternes villighed til at skifte til de omtalte banker i... Køb adgang for at læse mere

Nykredit Finansøkonom

[15]
Bedømmelser
 • 05-10-2004
  Denne analyse giver et godt syn og viden om nykredit men der mangler lige det sidste som det er helt i top.
 • 07-05-2010
  Opgaven er for tyndt heller ikke gået dybte med analysen nok
 • 17-05-2013
  udmærket ....................
 • 23-09-2010
  Givet af GIS-elev
  virkelige dårlig, kan ikke bruges til noget overhovedet.