Noter til socialpsykologi - Psykologiens Veje

 • STX 2.g
 • Psykologi C
 • Ingen givet
 • 8
 • 3367
 • Word2007

Noter til socialpsykologi - Psykologiens Veje

Noter til kapitlet Socialpsykologi fra bogen Psykologiens veje

Indhold

Socialpsykologi
To perspektiver
Massehypnose
Hvad er en gruppe?
Primær- og sekundærgrupper
Sekundærgruppen
Formelle og uformelle grupper
Referencegrupper og medlemsgrupper
Egengrupper og fremmedgrupper
Gruppepåvirkning, konformitet og social kontrol
Solomon Aschs berømte forsøg
Gruppetænkning
Gruppepolarisering
Mobning
Hvordan forklares mobning?
Roller
Aspekter ved roller
Tilskrevne, opnåede og skabte roller
Uformelle roller
Uformelle standardroller
Uformelle roller i arbejdsgrupper
Ledelsesteorier
Situationstilpasset ledelse
De fire ledelsesstile
Autoritet og lydighed
Menneskedyret
Holdninger
Kognitiv dissonans

Uddrag

Begreber til Socialpsykologi
Socialpsykologi
 Bredt område – krydsning mellem sociologi og psykologi –mellem individet på den ene side og samfundet på den anden
 Område: hvordan mennesker og de sociale miljøer og grupper, de er en del af, gensidigt påvirker hinanden
 Består af flere traditioner; dette kapitel ser på den eksperimentelle socialpsykologi
 Stammer fra USA i starten af 1900-tallet
 Mest kendte forsøg: Sherifs gruppeeksperimenter, Asch's studier i konformitet og Milgrams lydighedseksperiment
 Målet med den eksperimentelle socialpsykologi er at finde almene lovmæssigheder for, hvordan mennesker gensidigt påvirker hinanden og påvirkes af de grupper, de indgår i
 Det skal således gælde alle mennesker uanset hvem man er, og hvilket miljø, man kommer fra
 Udsat for kritik i 1970'erne; overså de konkrete miljøers påvirkning og benyttede uetiske forsøg
 De tidligere undersøgelser præger dog stadig socialpsykologien meget i dag, og de tidligere eksperimenter kan sige væsentlige ting om mennesker og grupper i dag... Køb adgang for at læse mere

Noter til socialpsykologi - Psykologiens Veje

[8]
Bedømmelser
 • 12-06-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  super godt! brugte den virkelig meget til min eksamen :-)
 • 14-06-2017
  Fantastiske noter! God inspiration til forelæsning
 • 15-09-2015
  Meget gode noter til emnet!
 • 21-08-2015
  Glimrende noter, meget udførlige til kapitlet.