Noter til matematik eksamen HHX B-niveau

 • HHX 2. år
 • Matematik B
 • Ingen givet
 • 35
 • 4597
 • Word2007

Noter til matematik eksamen HHX B-niveau

Noter til Matematik B, som kommer ind på:
1. Den rette linje
2. Lineær Programmering - lineær funktion
3. andengradspolynomiet
4. rente- og annuitetsregning
5. Eksamensspørgsmål til eksponentielle funktioner
6. Trigonometri
7.statistik/Normalfordeling
8.Polynomier
9. Funktionsanalyse
10. Differentialregning

Derudover er der beviser til de forskellige emner.

Uddrag

Eksamensspørgsmål 1
Emne: den rette linje
1) Ligningen for en ret linje er y= ax+b, hvor a kaldes hældningskoefficienten og b kaldes ”skæring med y-aksen”.
Linjens ligning ax+b, kan beregnes ud fra to kendte punkter A(x0,y0) og B(x1,y1), ved hjælp af formlerne:

A= (y1-y0)/(x1-x0) b= y0-a*x0

A= (-10,20) x0 = -10, Y0= 20
B= (30,40) x1 = 30 y1= 40
A= (40-20)/(30-(-10)) = 1/2 b= 20- 1/2 * (-10) = 25
Ligning: y= ½x + 25
Spørgsmål 2) Linært ligningsystem
To linjer skærer hinanden, de har hver deres ligninger.
F: -½x + y = 30 og g: 2x+y= 80... Køb adgang for at læse mere

Noter til matematik eksamen HHX B-niveau

[9]
Bedømmelser
 • 04-06-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Kunne desværre ikke bruge det til ret meget, da det bare er en gengivelse af det der står i de fleste bøger, i stedet for evt. flere eksempler.
 • 03-06-2012
  håber virkelig jeg kan bruge det for skal op i matematik imorgen
 • 22-11-2015
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Mange gode punkter...
 • 20-06-2014
  Kan kun anbefales!!!!!