Noter til fysikbogen AB1 og AB2

 • STX 3.g
 • Fysik B
 • Ingen givet
 • 55
 • 12480
 • PDF

Noter til fysikbogen AB1 og AB2

Dette er nogle noter til fysikbogen AB1 og AB2.

Indhold

Fotoner 4
Radioaktivitet 5
Henfaldsloven 6
Masseenergi og kernemasser 7
Fusion og Fission 8
Absorption af radioaktiv stråling 9
Forsøg til kernefysik 12
Fri bevægelse i tyngdefeltet 15
Harmonisk svingning 16
Cirkelbevægelse 17
Centralbevægelse 18
Banekurver i centralfelt 20
Elektricitet 24
Strømforsyningen sørger for at ophobningen af positive og negative elektroner er lige. 25
Forsøg til Ellære 28
Perspektivering 28
Smeltevarme og fordampningsvarme 32
Temperatur 35
Gasser 35
Bølger, generelt 38
Stående bølger 39
Optisk gitter 44
Solsystemets dannelse og opbygning 46
Liv 47
Verdensbilleder 47
Månens faser, døgnets længde og årstiderne 48
Afstandsbestemmelse i Universet 52
Den kosmiske baggrundsstråling 53

Uddrag

Absorption og emission: Sender man lys gennem en gas (som f.eks. i eksemplet med solen ovenfor) vil de fleste fotoner slippe igennem – kun de fotoner med en frekvens der passer til kvantebetingelserne vil ikke slippe igennem, men i stedet blive optaget af gassen og blive brugt til at excitere atomerne. Spektret vil have nogle få ”huller” – man kalder det et absorbtionsspektrum. Omvendt kan man studere lyset udsendt af en gas af anslåede atomer – lyset vil blive udsendt ved nogle få, bestemte bølgelængder svarende til de mulige forskelle i energiniveauer i gasatomerne. Spektret kaldes et emissionsspektrum. Bohrs beregninger kan ikke umiddelbart anvendes på større atomer, da de er langt mere komplekse en hydrogenet – her skal man tage hensyn til den elektromagnetiske kraft mellem elektronerne... Køb adgang for at læse mere

Noter til fysikbogen AB1 og AB2

[27]
Bedømmelser
 • 09-04-2011
  Jeg har tabt min grundbog lige inden en fysikprøve. Notaterne følger godt bogen. I kombination med det som jeg husker fra bogen kan noterne godt bruges til at læse op i.
 • 28-04-2014
  Langt det meste er godt og brugbart. Kan anbefales hvis man bliver undervist i netop disse bøger.
 • 13-12-2015
  Uoverskuelige - Sprogbrugen kunne også være bedre. Dog OK..
 • 20-10-2015
  Det var da lige godt satans, den er god