Noter til fuldmagt

  • HHX 3. år
  • Erhvervsret C
  • Ingen givet
  • 3
  • 480
  • PDF

Noter til fuldmagt

Korte noter omhandlende fuldmagt fra kapitel 7 i "Grundbog i Erhvervsret".

Uddrag

Kap 7 – Fuldmagt.
Aftalelovens regler.
Fuldmagt:
- En mellemmand (FM/fuldmægtig) indgår en aftale på vegne af (FG) fuldmagtsgiver med 3. Mand. (FM, FG,3M).
- Fuldmagt med særlig tilværelse (FMST) – 3M kender til fuldmagtsforholdet fra FG.
- Fuldmagt uden særlig tilværelse (FUST) – 3M kender ikke til fuldmagten/har kun FM's ord for det.
- Hvis man kommer op i kap 7, fuldmagt, skal man starte med at definere hvem der er fuldmagtsgiver, fuldmægtig og 3. Mand.

FMST.
- Stillingsfuldmagt: En persons ansættelse i en stilling. Denne fuldmagtstype er nok den hyppigst forekommende og kræver, at fuldmægtigen faktisk indtager stillingen, og at hans stilling efter lov eller sædvane medfører, at han handler på en andens vegne.
- Forevisningsfuldmagt: Skriftlig fuldmagt. Et dokument som fuldmægtigen har fået fra fuldmagtsgiveren, og som må anses bestemt til at være i fuldmægtigens besiddelse og til at forevises for tredjemanden – en skriftlig fuldmagt, § 14.
- Special fuldmagt: En erklæring, der er rettet særskilt til en bestemt tredjemand, § 13... Køb adgang for at læse mere

Noter til fuldmagt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.