Noter til erhvervsøkonomi C

 • STX 3.g
 • Erhvervsøkonomi C
 • Ingen givet
 • 35
 • 12516
 • PDF

Noter til erhvervsøkonomi C

Jeg har lavet en masse noter til erhvervsøkonomi-bøgerne "Erhvervsøkonomi i videnssamfundet" og "Virksomheders regnskaber". Dokumentet beskæftiger sig kun med nogle af emnerne i bøgerne, men dog de klart vigtigste.

Indhold

Interessenterne – titel 1 3
Ejerne og ansatte 4
Ledelse og medarbejdere 4
Leverandører og kunder 4
Kreditorerne 4
Andre eksterne interessenter 4
Virksomhedens omverden 4
Globaliseringspres 5
Teknologipres 5
Kompetencepres 5
Værdipræget pres fra interessenterne 5
Profit- og effektivitetspres 5
Pres på ledelsessystemet 5
a. Vidensøkonomi 5
b. Globalisering 6
c. Erhvervslivet og den offentlige sektor 6
d. Forbrugerkultur, individualisering og selvstændighed 7
Kunderne – titel 2 7
Markedsføring og markedssegmentering 8
a. Forskellige syn på leverandør-kunde-forholdet 8
b. Købsbeslutninger 8
c. Konsumentmarkedet og producentmarkedet 9
d. Markedssegmentering og positionering 9
EBG idégenerering og forretningsplan – titel 3 10
Virksomhedens forretningsidé, mål og strategi 10
a. Idegrundlag 11
b. Mission 11
c. Værdier 11
d. Mål og strategi 11
Iværksættere og etablering af virksomhed 11
a. Forretningsplan 12
b. Iværksættertyper 12
c. Omfanget af nyetablerede virksomheder i DK 13
Marketingmixet 13
a. Produkt 13
b. Pris 14
c. Salgsfremmende aktiviteter 15
d. Distribution 15
e. Brug af marketingmix 16
Økonomi – titel 4 16
Lovgivning – se side 103-109 16
Eksempler på markeder og brancer – hvis mere om miljø: s. 118-122 16
a. Detailhandel 16
d. Grønne markeder og miljøvenlig brug af ressourcer 16
Produktion og omkostninger 16
a. Værditilvækst og forbrug af ressourcer 16
b. Hvad er omkostningerne? 17
c. Variable og faste omkostninger 17
d. Marginale omkostninger 17
Regnskab 18
Åbningsbalancen: 18
Driftsbudget (Resultatopgørelse): 18
Balancebudget: 18
Likviditetsbudget: 18
En model for årsregnskab 18
Analyse af et årsregnskab 21
Branchen/strategi – titel 5 23
Strategi 23
a. SWOT – se figur 16 s. 81 23
b. Porters model om konkurrencens drivkræfter 23
c. Ansoff's vækstmatrice – se figur 19 s. 84 25
d. Bostongruppens produktmodel – se figur 20 s. 85 25
e. Porters tre konkurrencestrategier – se figur 21 s. 86 25
f. Horisontal og vertikal integration – se figur 23 s. 88 26
g. Vækst gennem opkøb af virksomheder 27
h. Alliancer og joint ventures 27
i. Fusioner – se konkurrenceloven s. 91 28
Ledelse 28
a. Ledelsesmæssige udfordringer: 29
b. Ledelse historisk set 29
c. Motivation og menneskeopfattelser 30
d. Forventninger og effekt 31
e. McGregor's ledelsesformer 31
f. Adizes ledertyper – se figur 31 s. 146 31
Organisation: 32
a. Mekanistiske organisationsformer 32
b. Organiske organisationsformer 33
c. Valg af organisationsform 34
Marked og brance 34
c. Konkurrenceformer 34
Begreber: 35

Uddrag

EBG idégenerering og forretningsplan – titel 3
Virksomhedens forretningsidé, mål og strategi
• Forretningsidé: virksomhedens eksistensberettigelse
o virksomhedens formål
• Profitorienteret virksomhed: sigter mod at opnå profit ved at producere og sælge et produkt/service
o Produktet sælges til priser over omkostningsprisen (derved profit)
• Almennyttig virksomhed: Opfylde nogle bestemte behov (ex. en boligforening der hjælper folk i bolignød med billige lejligheder ikke for profit, men for at hjælpe)
o Dækker kun omkostninger
a. Idegrundlag
o Idegrundlaget skal sørge for at kundens behov bliver tilfredsstillet og kunden føler at det har været pengene værd (evt. finde andre behov at stille end konkurrenterne (ex. god kundeservice))
o Tilpasser sig i forhold til omgivelserne
b. Mission
• Mission: Hvad er virksomheden og hvad vil den gøre for hvem?
• Er det en vare eller ydelse, der er efterspørgsel på?
• Betaler man for mere end varen (ex. værtshus ikke kun øl men også stemning)
• Forholde sig til konkurrenter: Er der plads til produktet? Hvad er konkurrenternes stærke og svage sider?
c. Værdier
• Hvilke værdier er vigtige for virksomheden: Etiske, økologi, vedvarende energi, gode arbejdsvilkår?
o Global compact slår sig fx op på socialt ansvar (CSR = Corporate Social Responsibility)
d. Mål og strategi... Køb adgang for at læse mere

Noter til erhvervsøkonomi C

[68]
Bedømmelser
 • 26-05-2012
  Fantastisk samling, giver et godt overblik over alle emner man er igennem på erhvervsøkonomi C.. Jeg downloadede den og fik et 4-tal ved en hård sensor, kun pga. disse noter - Jeg har endda aldrig været til en erhvervsøkonomi lektion, så jeg er godt tilfreds. Tak :)
 • 21-05-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Der mangler lidt overskuelighed i noterne men de er meget brugbare :) Men det kræver stadig at man læser bogen for at forstå hvad der snakkes om!!
 • 12-05-2017
  Givet af HF-elev på 2. år
  Tak for hjælpen, har svært ved Eø gode at have til at læse op på.
 • 18-01-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Det har virkelig redet min røv, efter mine noter gik tabt. Fantastisk notesæt