Noter til afsætning A kapitel 5 & 6 (Trojka bind 1)

  • HHX 1. år
  • Afsætning A
  • Ingen givet
  • 5
  • 1323
  • PDF

Noter til afsætning A kapitel 5 & 6 (Trojka bind 1)

Noter til kapitel 5 & 6 i Afsætning A bind 1 Trojka.

Indhold

Eksportbarrierer (kapitel 5 & 6)
Eksportberedskab
Internationaliseringsprocessen
Uppsala modellen
Markedsspredning
Markedsoperationsform
Internationaliseringsgrad
Born global modellen
Reborn global modellen
Globalisering af virksomhedens værdikæde
Udflytning af produktionen
Opsplitning af værdikæden
Omverdensforhold
Den afhængige omverden (nærmiljø)
Den uafhængige omverden (fjernemiljø)

Uddrag

Eksportberedskab

Virksomhedens evne til at overstige de aktuelle eksportbarrierer betegnes som virksomhedens eksportberedskab.
Ved eksportberedskab forstås virksomhedens muligheder for at kunne håndtere de specielle krav, der opstår i forbindelse med eksport.
Inden en hjemmemarkedsvirksomhed eventuelt kaster sig ud i eksport bør den stille sig selv disse spørgsmål:
- Hvilke eksportbarrierer står vi overfor?
- Har vi evne og vilje til at overvinde disse eksportbarrierer?


Internationaliseringsprocessen

En række erhvervsforskere har forsøgt at belyse. Hvordan virksomhedernes internationaliseringsproces finder sted. De tre modeller giver hver en beskrivelse af hvordan nogle virksomheder, med... Køb adgang for at læse mere

Noter til afsætning A kapitel 5 & 6 (Trojka bind 1)

[1]
Bedømmelser
  • 31-01-2011
    god og brugelig opgave......................