Noter til Spektrum 2 - kapitel 8-10 og 12-15 - Atom og kernefysik

 • HF 2. år
 • Fysik B
 • Ingen givet
 • 19
 • 5362
 • PDF

Noter til Spektrum 2 - kapitel 8-10 og 12-15 - Atom og kernefysik

Noter til Spektrum bind 2, kap 8-10 + 12-15.

Omhandler emner inden for atom- og kernefysik.

Noterne kommer blandt andet omkring: Atomer, stof, lys, fotoner, spektrallinjer, røntgen, radioaktivitet, henfald, nuklider, q værdier, masseværdier, henfald, stråling, dosis og afstandkvadratloven.

Indhold

Kap 8 – Naturens byggesten
Kap 9 – Stof og lys
Kap 10 – Atomer og Elektroner
Kap 12 – Om at se det usynlige
Kap 13 – Radioaktivitet
Kap 14 – Atomkernen
Kap 15 – Ioniserende stråling

Uddrag

Kvantestigen
• Alt stof kan forstås som et hierarki af forskellige typer byggesten.
• Aristoteles (450 f.kr) Formulerede fire grundstoffer, dem som vi i dag kalder de fire elementer.
o Ild, luft, vand og jord
o Havde alle to af egenskaberne: Tørt, varmt, fugtigt og koldt

• Alt stof kan beskrives ud fra 90 forskellige atomer og ser man på de kemiske forbindelser er der kun nogle få af dem som dominerer. Jern er det hyppigste forekommende grundstof.
• Alle atomer indeholder en kerne, hvor om der kredser elektroner. Kernen er positivt elektrisk ladet, således den holder de negativt ladet elektroner på plads omkring kernen.
• Disse elektriske ladninger er med til at holde atomerne sammen i molekyler.
• Atomkernen er igen sammensat af positivt ladede protoner og elektronisk neutrale neutroner. (en proton er det samme som atomkernen i det simpleste atom Hydrogen)
• Protoner og neutroner er også selv sammensatte størrelser af kvarker (3 hver)
• Dermed er atomer ikke små hårde enheder, men selv en samling løse enheder. Dog er det mest praktisk at foregive at et atom er en lille hård kugle. SE SIDE 51... Køb adgang for at læse mere

Noter til Spektrum 2 - kapitel 8-10 og 12-15 - Atom og kernefysik

[7]
Bedømmelser
 • 20-09-2012
  Var med til at hjælpe mig med at skrive noter til selv samme kapitler til eksamen :)
 • 10-03-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Let forståelige og overskuelige noter, som hjalp mig meget til min prøve.
 • 21-05-2014
  Youp Youp - klar til eksamen
 • 08-06-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  123456789123456789123456 mjkikkokkippppppppppppppp