Noter til Mat B

 • STX 2.g
 • Matematik B
 • Ingen givet
 • 20
 • 4121
 • Word2003

Noter til Mat B

Funktionsbegrebet
Brassøe og Vestergaard Side 1-20
Carstensens mat 1 Side 227

Geometri
Brassøe og Vestergaard Side 21-41
Projekt Kontortilbygning

Analytisk geometri
Carstensens mat 1 Side 102-126

Logaritme og eksponentialfunktioner
Carstensens mat 1 Side 273-286
Carstensens mat 1 Side 287-306
Carstensens mat 1 Side 310-316

Differentialregning
Carstensens mat 2B Side 22-36
Carstensens mat 2B Side 40-48
Carstensens mat 2B Side 114-117
Carstensens mat 2B Side 119-121
Carstensens mat 2B Side 123
Projekt 10=44 – du rammer hårdere end du tror

Sandsynlighedsregning og statistik
Carstensens mat 2B Side 155-161
Carstensens mat 2B Side 167-174
Carstensens mat 2B Side 177-186
Carstensens mat 2B Side 199

Noter til Mat B

[23]
Bedømmelser
 • 03-07-2009
  Gode noter. Meget "forsimplede" redegørelser(en god ting). Dog bør det nævnes at det er bedst at man i undervisningen benytter sig af de bøger der er nævnt i "Beskrivelse", fandt jeg ikke selv som en selvfølgelighed!
 • 11-02-2011
  Ubrugeligt! Noterne er meget forvirrende, og det kræver en del af gennemskue dem. Kan være fordi jeg på Mat A, har haft andre bøger.
 • 14-06-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  God, men manglede integralregning
 • 13-06-2014
  super gode notater <3