Noter til Køn og kønsforskelle i Psykologiens Veje

  • STX 2.g
  • Psykologi C
  • Ingen givet
  • 1
  • 164
  • Word2007

Noter til Køn og kønsforskelle i Psykologiens Veje

Notater til kapitlet Køn og kønsforskelle fra bogen Psykologiens veje af Ole Schultz Larsen.

Uddrag

Drengeleg præget af dominans og magtforhold (aggressiv adfærd)
Pigeleg præget af tilhørsforhold og intimitet
Piger bedre til at aflæse nonverbale signaler
Forskellen fundet i noget genetisk
Neuropsykologi - kønnet som biologi
Kvinder bruger begge hjerne halvdel = tidlig sprogudvikling
• Piger der producerer meget testosteron- drenget adfærd (CAH- kongenitial adrenal hyperplasi)
• Drenge der har nedsat produktion af testosteron (IHH – mindre testikler - piget adfærd.
Behaviorisme - kønnet som kultur
• Udvikling af kønsspecifik adfærd ses som et resultat af straf og belønning
• Social indlæringsteori - Imitere og observere voksnes kønsspecifikke adfærd
Kognitiv:
• Kønsskemaet bliver brugt til at kategorisere mennesker, ting, adfærd og aktiviteter med udgangspunkt i kønnet. + danner baggrund for barnets fortolkning af nye situationer.
Psykoanalyse:
• K... Køb adgang for at læse mere

Noter til Køn og kønsforskelle i Psykologiens Veje

[1]
Bedømmelser
  • 10-06-2013
    Det er nogle udemærket noter