Vandets Kredsløb - Noter til Geografihåndbogen

 • STX 1.g
 • Naturgeografi C
 • Ingen givet
 • 4
 • 987
 • Word2007

Vandets Kredsløb - Noter til Geografihåndbogen

Dette er nogle noter til vandets kredsløb, som er skrevet ud fra kapitlet s. 180-192 i Geografihåndbogen.

Indhold

Vandets kredsløb
Vandbalance
Fordampning
Nedbør og fordampning i Danmark
Nedsivning af nedbør
Vandet i Jorden
Vand, jord og landbrug

Uddrag

• Foregård fordampningen fra jordoverfladen kaldes den evaporation. Forgård den gennem planternes spalteåbning kaldes den transpiration.
• Samlet betegnes de to fordampningsformer for evapotranspiration.
• Den aktuelle evaportranspiration:
 Den vandmængde som rent faktisk fordamper fra jorden og planter
• Den ponentielle evaportranspiration:
 Er den vandmængde som ville kunne fordampe fra er plantedækket område, hvis der var vand nok.
• Det vand der strømmer gennem vandløb, kaldes den overjordiske afstrømning.
• Den underjordiske afstrømning, er det vand der strømmer ned sammen med grundvandet.
• Stiger grundvandet, er det et udtryk for at der er sket en ændring i jordens vandbeholdning. Denne ændring kaldes ∆R. Den er altså i dette tilfælde positiv.
• Hvis der pumpes vand op, og P bliver positiv, fører det til, at ∆R bliver negativ, og samtidig aftager både den overjordiske og den underjordiske afstrømning.
• Dette kan give miljømæssige konsekvenser for plante og dyreliv... Køb adgang for at læse mere

Vandets Kredsløb - Noter til Geografihåndbogen

[5]
Bedømmelser
 • 15-06-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Fine noter men der findes bedre sæt herinde på studienet som foruden at dække emnet vand også dækker en række andre af de vigtigste emner.
 • 24-01-2011
  gode notr til en, der skal skrive en opgave om vandets kredsløb
 • 17-10-2013
  Rigtig godt beskrevet
 • 12-06-2013
  Rigtig godt! Gode, velskrevet noter.