Noter til Danmark i en global verden - del 1: Politiske forhold

  • HHX 1. år
  • Samfundsfag C
  • Ingen givet
  • 24
  • 7773
  • Word2007

Noter til Danmark i en global verden - del 1: Politiske forhold

Opgaven indeholder det mest væsentlige fra del 1. politiske forhold. Omskrevet og nemmere at forstå. God til eksamen/forberedelse.

Danmark i en global verden - del 1. politiske forhold.

Indhold

Indholdsfortegnelse:
Del 1. Politiske forhold
Emne: Dansk politik
Kap. 1. Ideologi
1.1 Hvad er ideologi? Side 3
1.2 Ideologier:
- Liberalisme side 3
- Socialisme side 4
- Forskellen mellem liberalister og socialister side 4 & 5
- Socialliberalisme side 5
- Konservatisme side 5
- Nationalisme side 5 & 6
- Racisme og nazisme side 6
Kap. 2. De politiske partier
2.1 Historie side 6 & 7
2.2 Politiske partier
- Enhedslisten side 7
- Socialistisk Folkeparti side 7
- Socialdemokraterne side 7 & 8
- Det Radikale Venstre side 8
- Liberal Alliance side 8 & 9
- Konservative Folkeparti side 9
- Venstre side 9
- Dansk Folkeparti side 9
2.3 Inddeling af partierne
- Inddeling efter ideologipolitik side 9 & 10
- Fordelings politik side 10
- Værdipolitik side 11
Kap. 4. Styreformer
4.1 Anarki, diktatur og demokrati
- Anarki side 11
- Diktatur side 12
- Demokrati side 12
4.2 demokratiformer
- Direkte og repræsentativt demokrati side 12
- Konkurrencedemokrati side 12 & 13
- Deltagelsesdemokrati side 13
Kap. 5. Grundloven & magtens tredeling
5.1 Grundloven
- Borgernes rettigheder side 13 & 14
- Borgernes pligter side 14
- Magtens tredeling side 14 & 15
5.2 Valg til Folketinget
- Valgret og valgbarhed side 15
- Opstilling til Folketinget side 15 & 16
- Folketingsvalg side 16
5.3 Folketinget opgaver
- Udarbejdelse og vedtagelse af love side 16
- Folketingets kontrol af regeringen side 16 & 17
5.4 Regeringen
- Regeringsafgang og dannelse side 17
- Regeringstyper side 17 & 18
- Regeringens opgaver side 18
5.5 EU og lovgivningen i DK
- Direktiver og forordning side 18 & 19
- Europa-udvalget side 19
5.6 Andre statsformer
- Præsidentielt og parlamentarisk system side 19
- Forbundsstater og enhedsstater side 19 & 20

Kap. 6. Domstolene
6.1 Domstolene
- Domstolenes opgaver side 20 & 21
- Dommerne side 21
- Retssikkerhed side 21
- Straf side 22
- De der ikke kan straffes side 22
- Årsager til straf side 22
6.2 Hvad er kriminalitet?
- Straffeloven side 22
- Økonomisk kriminalitet side 22
6.3 Årsager til kriminalitet
- Sociale forhold side 22
6.4 Måling af kriminalitet
- Kriminalitet og straf side 23

Kap. 7. Regioner og kommuner
7.1 Opgave fordeling side 23
7.2 Valg og beslutninger
- Kommunalpolitik side 24
- Beslutningsproces i kommune side 24
7.3 Indtægter og udgifter
- Kommunens finanser side 24
- Regionernes finans side 24

Noter til Danmark i en global verden - del 1: Politiske forhold

[1]
Bedømmelser
  • 05-12-2011
    God opgave god opgave