Noter til Afsætning A - Trojka bind 1 & 2

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • Ingen givet
 • 128
 • 25376
 • Word2007

Noter til Afsætning A - Trojka bind 1 & 2

Omfattende noter til hvert kapitel i Afsætning A bøgerne fra Trojka (både bind 1 & 2) samt ekstra eksterne noter (fra klassegennemgang)

Indhold

Kapitel 1 – Markedsføring i en succesrig virksomhed 3
Kapitel 2 – Virksomheden 5
Kapitel 3 – Strategisk analyse 7
Kapitel 4 – Fremtidig strategi 14
Kapitel 5 – virksomhedens internationalisering og globalisering 20
Kapitel 6 – Omverdensmodellen 25
Kapitel 7 – Konsumentmarkedet 27
Kapitel 8 – Producentmarkedet 33
Kapitel 9 – konkurrenceforhold 40
Kapitel 10 – Den konkurrencemæssige position 44
Kapitel 11 – virksomhedens informationssamling 49
Kapitel 12 – Markedsudvælgelse 54
Kapitel 13 – Model til analyse af markedsforhold 57
Kapitel 14 – Regioner af betydning for virksomheden 62
Kapitel 15 – Kulturelle forhold 65
Kapitel 16 – Segmentering og målgruppevalg 69
Kapitel 17 – Positionering 73
Kapitel 18 – Standardisering eller differentiering af parametermix 75
Kapitel 19 – Produkt og produktudvikling 78
Kapitel 20 – Serviceprodukter 84
Kapitel 21 – Pris 87
Kapitel 22 – National distribution 94
Kapitel 23 – International distribution 101
Kapitel 24 – Promotion 108
Kapitel 25 – virksomhedens samlede parametermix 120
Kapitel 26 – Markedsføringsplan 123

Uddrag

Kapitel 1 – Markedsføring i en succesrig virksomhed

KONCEPTER
- Et sæt retningslinjer for virksomhedens drift og markedsføring. Et koncept kan også siges at være en ”køreplan” for virksomhedens drift.
o Tidslinje side 16.
o Produktionskoncept
 Tager udgangspunkt i at forbrugerne foretrækker produkter, der kan købes i mange forretninger og til lave priser. Effektiv produktion nødvendig
o Salgskoncept
 skaber overskud gennem stort salgsvolumen, markedsføringen tager udgangspunkt i at produkterne i realiteten er produceret, aggressiv reklame indsats nødvendig.
o Markedsføringskonceptet
 Skaber indtjening ved at tilgodese kundens behov og ønsker. Produktudviklingen tager udgangspunkt i kundernes behov og ønsker.
• Satser på kundeorientering, koordinerede aktiviteter og målopfyldelse, realiseres gennem kundetilfredshed.
o Det samfundsmæssige koncept
 Tager udgangspunkt i forbrugerens aktuelle ønsker, fokus på den politiske forbruger. Satser fx på miljø og etik
o En – til en – markedsføring
 Tilstræber virksomheden et vedvarende samarbejde til kunde. Tilbyder ydelser der tilgodeser den individuelles behov og ønsker. Betegnes også som relationsmarkedsføring. Fx Dell, Aarstiderne.
• Individuel kunde, kundetilpasset ydelse, individuel kommunikation, fortjeneste ved langsigtet samarbejde... Køb adgang for at læse mere

Noter til Afsætning A - Trojka bind 1 & 2

[96]
Bedømmelser
 • 16-08-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Ufattelige gode notater til at have med sig.
 • 07-09-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  jeg synes hvad der står i noterne stemmer overens med hvad der står i bogen. Skrevet så det r nemt at forstå.
 • 19-09-2018
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Skidegodt
 • 08-06-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Kapitlerne er anderledes for dem som står i min bog, hvilket skaber en forvirring.