Noter til eksamen i Fysik B

 • STX 1.g
 • Fysik B
 • Ingen givet
 • 10
 • 3485
 • PDF

Noter til eksamen i Fysik B

Dette er nogle noter til eksamen i Fysik B. Noterne består af nogle emneark, som vi brugte til Fysikeksamen på B-niveau.

Ark af 1 side hver med beskrivelse og formler grupperet i de forskellige fysiske begreber.

Vi fik på forhånd at vide hvad vi kunne trække af emner til årsprøven, så min gruppe udformede disse emneark til hvert emne.

Nogle af spørgsmålene overlappede hinanden, og skriver derfor om de samme begreber flere gange.

Elevens kommentar

Arket om Ohms lov hjalp mig til at få 12 til årsprøven.

Indhold

1. Gør rede for begreberne termisk energi, varmefylde, varmekapacitet og kalorimetri
2. Gør rede for begreberne termisk energi, effekt og nyttevirkning
3. Gør rede for begreberne termisk energi og faseovergange
4. Gør rede for begreberne elektrisk ladning, strømstyrke, spændingsforskel og resistans
5. Gør rede for begreberne elektrisk energi og effekt, Ohms lov og Joules lov
6. Gør rede for begreberne Ohms lov, karakteristik og resistorkombinationer
7. Gør rede for begreberne resistans, Ohms lov, karakteristik og resistivitet
8. Gør rede for begreberne resistans, Ohms lov, karakteristik og temperaturkoefficient
9. Gør rede for begreberne elektrisk leder, isolator og halvleder
10. Gør rede for begreberne tryk og forskellige typer af barometre

Uddrag

Termisk energi
Varmeenergi, temperatur. Termisk energi er lagret i de uordnede bevægelser der forekommer hos atomer og molekyler. Tilføres et stof varme, øger det hastigheden af molekylernes bevægelse og derved stiger også udledningen af den termiske energi – stoffets temperatur stiger. Frigøres en mængde varme fra stoffet mindskes molekylernes aktivitet og herved mindskes også udledningen af termisk energi – stoffets temperatur falder.
Varmekapacitet
Tilført varme pr. temperaturstigning. Angiver hvor meget varme, der skal tilføres en mængde stof for at opvarme det 1 °C. Værdien for varmekapacitet stiger ligefrem proportionelt med stoffets masse.
Sammenhæng mellem temperaturstigning (stigning i indre energi) og tilført varme (tilført termisk energi):... Køb adgang for at læse mere

Noter til eksamen i Fysik B

[21]
Bedømmelser
 • 16-04-2015
  Meget korte beskrivelser og forklaringer - desuden er det af en 1.g'er, som kun skal til årsprøve i fysik B, og ikke har haft hele pensum til fysik B..
 • 23-06-2013
  Givet af Studerende på 3. år
  Den hjalp mig mega godt til at arbejde videre på mine dispositioner til min årsprøve i fysik.! kun små enkelt fejl men det går! :D
 • 12-09-2015
  Det er rigtig godt beskrevet og formlerne er sat op overskueligt.
 • 27-06-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Gode noter :-) Anvendelige for mit vedkommende