Noter mat A, B og C

 • HHX 3. år
 • Matematik B
 • 7
 • 50
 • 6574
 • Word2003

Noter mat A, B og C

Notater til matematik A, B og C.

Ingen beviser - bare overblik.

Indhold

Mat Huskeregler
Reducering
Ligninger
Specielle løsninger, (ligninger)

Ligninger med brøker
2 ligninger og 2 ubekendte
Funktioner
Definitions- og værdimængde
Lineære funktioner
Sætning (regneforskrift fra lineær funktion ud fra 2 punkter)
Bestemme regneforskrift ud fra tekst
Tilnærmelsesvis lineære udviklinger/sammenhæng
Stykkevis lineære funktioner
Opstille gaffelforskrift ud fra tekst
Andengradsfunktioner
Bestemme manglende koefficienter
Tegne en parabel
Diskriminanten D.
Formel til beregning af toppunkt.
Beregning af nulpunkter.
Andengradsligninger
2.gradsligninger
Matematik og økonomi
Omsætning
Dækningsbidrag
Eksponentielle funktioner
Procentregning
Bestemme regneforskrift ud fra 2 vilkårlige værdier
Renteregning
Den årlige effektiv rente
Stykkevis lineær funktioner
Opstille gaffelforkskrift ud fra tekst
Statistik (Deskriptiv)
Grupperede observationer
Søjlediagram
Sumkurve
Tilnærmelsesvis eksponentiel udvikling:
Annuitetsregning
Gældsannuitet
Beregning af restgæld og sidste ydelse
Trekantens omskrevne cirkel
Trekantens indskrevne cirkel
Trigonometri
Pythagoras sætning
Cosinus, sinus og tangens:
Vilkårlige trekanter:
Cosinus-relationerne:
Sætning(sinus-relationerne for vilkårlige trekanter)
Areal formlen (for vilkårlige trekanter)

Noter mat A, B og C

[22]
Bedømmelser
 • 22-01-2015
  Givet af HHX-elev på 1. år
  God opgave. Behøver ikke at læse bogen nu ;)
 • 06-02-2014
  Skide god opgave! Meget brugbar som hjælpemateriale
 • 23-11-2016
  Givet af HHX-elev på 1. år
  de mest inspirende noter noglesinde
 • 03-06-2016
  SADASADS ASD SAD SAD DSA ADS ADS DAS