Det Globale Vindsystem - Noter i Naturgeografi

 • STX 3.g
 • Naturgeografi B
 • Ingen givet
 • 6
 • 1827
 • PDF

Det Globale Vindsystem - Noter i Naturgeografi

Dette er en række noter om det globale vindsystem i naturgeografi. Med henblik på vindsystemer i Pakistan. Vi kommer omkring, hvordan vind dannes og hvordan det globale vindsystem hænger sammen.

Indhold

Atmosfæren
Temperatur og lufttryk
Stabilitet
Årstidernes gang
Lufttryk og vinde
Atmosfærens cirkulation – energitransporten
Vejr og vejrlig
Søbriser
Fønvinde og stigningsnedbør
Tropiske storme og orkaner
Blokeringer = usædvanligt vejr

Uddrag

Jorden atmosfære udgør kun en ganske tynd hinde i forhold til jordens størrelse. Næsten 90 % af atmosfæren masse findes i de nederste ti kilometer over jordens overflade, mens jordens radius ikke er mindre end ca. 6370 kilometer. Selvom atmosfæren udstrækning er forholdsvis lille, er den enorm vigtig og afgørende for livet på jorden. Det er atmosfærens vejrfænomener som er meget gode til at transportere varme rundt på jorden. Atmosfæren hjælper altså til med at udligne temperaturforskelle på de steder hvor solen varmer mest (ækvator) og mindst (polerne). Disse vejrfænomener som atmosfæren bringer med, sig transporterer også store mængder varme væk fra overfladen, og op i atmosfæren. Atmosfæren indeholder så nogle luftarter (som eksempelvis kvælstofmolekyler (N2), iltmolekyler (O2), argonatomer (Ar) og kuldioxidmolekyler (CO2)) som danner drivhuseffekt... Køb adgang for at læse mere

Det Globale Vindsystem - Noter i Naturgeografi

[1]
Bedømmelser
 • 11-06-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  God liste over nogle vigtige begreber, men en opdeling i punktform kunne have gjort det mere overskueligt!