Noter: Musikkens parametre, Form, Groov/Sound, Hook/Gimmick og diverse musik-begreber

 • STX 1.g
 • Musik C
 • Ingen givet
 • 6
 • 1370
 • PDF

Noter: Musikkens parametre, Form, Groov/Sound, Hook/Gimmick og diverse musik-begreber

En "musik-guide", der vil gøre dig klar til musik eksamen (C-niveau). En overskuelig notesamling, der blandt andet indeholder gennemgange af Musikkens parametre, Form, Groov/Sound, Hook/Gimmick, Tid/rum, harmonik, melodik og diverse andre musik-begreber.

Indhold

1. Krav til fremlæggelse
2. Musikkens parametre
3. Musik begreber
4. Tid & rum
5. Hook, break & gimmick
6. Form
7. Tonalitet & harmonik
8. Groove
9. Sound
10. Melodik og motiver

Uddrag

Krav til fremlæggelse
• Kun få facts – hvem, hvornår – altså en kort præsentation
• Formanalyse → struktur (overveje opbygning – se s. 187)
• Tekst/indhold → hvilken indflydelse?
hvilke konsekvenser for musikken?
forhold mellem tekst og musik?
• Hook?
• Instrumenter → hvilke?
hvilken funktion?
• Harmonik → fastlæg nummerets toneart (se C-nøglen)
vær opmærksom på: evt. faste akkordmønstre/toneskift
• Melodik → evt. motiver – opgang, nedgang, fraser mm.
• Groove → fastlæg groove-skema, evt. skift, formdelene – brug puls/takt rammen s. 86

Musikkens parametre
Melodik: tonehøjde, melodiens udvikling f.eks. mht. spring, gentagelse af melodidele el. lign, ændring i karakter i løbet af stykket
Harmoni: samklang, akkordforløb, instrumenternes funktion i det harmoniske forløb
Rytme/Groove: taktarter, evt. rytmeskift
Klang/Sound: instrumentation, skift i klang, evt. overvejelser om den tekniske produktion
Form: musikstykkets opdeling i dele, f.eks. vers/omkvæd, registrering af formdelenes taktantal

Musik begreber
Unisont: mange, som synger samtidig og helt ens
Akapella: uden instrumenter
Melisme: flere toner på én stavelse
Synkope: rytmisk forskydning - ubetonet slag betones og holdes evt. over et betonet slag
Sampling: at klippe eller citere fra allerede indspillede numre
Ostinat: rytmisk og melodiske figurer, som gentages uforandret eller med små variationer
Ambitus: det samlede... Køb adgang for at læse mere

Noter: Musikkens parametre, Form, Groov/Sound, Hook/Gimmick og diverse musik-begreber

[21]
Bedømmelser
 • 05-06-2011
  Ganske habile noter til C-niveau.. lidt kortfattet i form af dybdegående men pointene værd!
 • 09-09-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Opgaven var en god hjælp til eksamen, dog synes jeg godt den kunne være mere uddybet.
 • 18-05-2017
  Fin hjælp inden eksamen
 • 11-06-2013
  Hjalp mig en del til min eksamen!