Noter: Matematik A HHX

 • HHX 3. år
 • Matematik A
 • Ingen givet
 • 153
 • 9392
 • Word2003

Noter: Matematik A HHX

Noter og beviser til alle emner i matematik A.

Bemærk: 153 sider.

Tal & mængder 3
Mængdelære 3
Algebraiske regneregler 7
Kvadratsætninger 7
Bevis 8
Brøkregneregler 8
Potenser 9
Indextal 10
Phytagoras 11
Beviser for phytagoras 11
Afstanden mellem to punkter 12
Afstanden mellem punktet og linie 12
Statistikker 13
Finansiel regning 17
Fremskrivningsformlen 17
Tilbageskrivningsformlen 18
Bestemmelse af rentefoden ved kapitalfremskrivning 19
Bestemmelse af antal terminer ved kapitalfremskrivning 19
Den gennemsnitlige rente pr. termin 20
Den effektive rente 22
Fremtidsværdi af en annuitet 22
Bestemmelse af ydelsen y 23
Bestemmelse af antal terminer 23
Nutidsværdi af en annuitet 23
Formlen for A0 24
Formel for ydelsen y 24
Fomel for antal terminer n 25
Låntyper 25
Funktioner 27
Fremstillingsformer 27
Tilnærmelsesvise udviklinger 27
Omvendte funktioner 28
Grænseværdi 30
Kotinuitet 30
Sammensatte funktioner 33
Lineære funktioner/lineær programmering 35
Ligger punkterne på linje? 36
Bevis for ”punktformel” 37
LP – Algoritme 38
Niveaulinjer 39
Følsomhedsanalyse 39
Eksponentielle funktioner 41
Eksponential funktion (særtilfælde af eksponentielle funktioner) 42
Logaritmefunktioner 42
Regneregler for log(x) 43
Regneregler for ln(x) 43
Potensfunktioner 43
Ligning for en tangent 45
Ligninger og uligheder 49
Ligninger 49
Ligninger med to ubekendte 50
To ligninger med to ubekendte 50
Undtagelser 50
Uligheder 50
Dobbelt ulighed 51
Løsning af uligheder af højere grad 51
Polynomiers division - særtilfælde 52
P - Q - metoden 55
Bestemmelse af ligningen for en tangent. 57
Bestem ligningen for den tangent der er parallel til linjen 61
Trigonometriske funktioner 62
Cosinus og sinus 62
Cosinusrelationer for vilkårlige trekanter 62
Sinus, cosinus og tangens 64
Trigonometriske ligninger 65
Beregning af sin og cos uden lommeregner 68
Sinusrelationer for vilkårlige trekanter 75
Tegning af harmoniske svingninger 77
Tegning af harmoniske svingninger ved hjælp af et passende sildeben 78
Differentialregning 79
Limes 80
Kæderegel 82
Differentiation af produkt af to funktioner 82
Opsamling 83
Funktionsundersøgelse 84
Beviser ved hjælp af differentialregning 88
Geometri 88
Vektorer 88
Længden af en vektor 88
Vektorer mellem to punkter 89
Produktet af to vektorer (gange to vektorer med hinanden) 90
Vinklen mellem to vektorer: 92
Vinkler i en trekant: 94
Regneregler for skalarprodukt: 96
Tvær vektor og parallel vektor: 97
Projektion af en vektor 99
Arealet af det udspændte parallelogram: 101
Determinanten: 102
Løsning af to ligninger med to ubekendte ved hjælp af determinanten 103
Den rette linje/linjer i planen 106
Skæring mellem linjer: 109
Vinkler mellem linjer: 110
Afstanden mellem et punkt og linje og to parallelle linjer: 111
Cirkler i planen: 113
Tangenter til cirkler: 114
Antallet af skæringspunkter mellem en linje og en cirkel: 115
Repetition vektorer i planen 116
Vektorer i 3 dimensioner 118
Planer i rummet 126
Kuglen 127
Keglesnit 128
Parablen 128
Cirklen 128
Ellipsen 129
Hyperblen 129
Kvadratisk programmering 129
Ellipsen 129
Integralregning 131
Bestemmelse af en konkret stamfunktion 132
Generelle integrationsregler 133
Ubestemt integral 134
Regneregler for ubestemte integraler 135
Lidt om arealer 136
Regneregler for bestemte integraler 140
Arealet mellem to funktioner 141
Delvis (Partiel) integration 145
Bevis for sætning 147
Integration ved substitution 148
Integration ved substitution med grænser 150

Noter: Matematik A HHX

[77]
Bedømmelser
 • 29-05-2010
  har kun lige downloadet den, så har ikke haft mulighed for at gennemlæse alle 153 sider endnu... Har selv matematik på a-niveau så satsede lidt da jeg downloadede den, da det ikke stod nogen steder hvilke niveau det var på eller om det var mundtlige eller skriftlige noter - heldigvis ser det ud som om det er A-niveau og mudtlige noter ! Ser meget overskueligt ud, flot arbejde!
 • 08-03-2010
  Noterne er lidt svære at overskue i starten, hvilket er fair nok, da det er normalt at have forskellige notat-teknikker! Jeg selv har matematik på B, men det har virkleigt været en god hjælp at se andres notater, og det hjalp mig til terminseksamen. Alt i alt en god stak notater!!!!
 • 27-11-2016
  Virkelig gode noter til at få overblik og forståelse over de emner vi gennemgår.
 • 14-06-2016
  Fin, men har nogle mangler