Noter til Spektrum - Energi og stof

  • STX 1.g
  • Fysik B
  • Ingen givet
  • 5
  • 1419
  • PDF

Noter til Spektrum - Energi og stof

Indeholder noter til afsnittet om Energi og stof s. 139-157 i Spektrum I bogen. Jeg redegør for de vigtigste begreber.

Indhold

Energi – hvorhen?
Indre energi
Temperatur
Termometer
Det absolutte nulpunkt
Temperaturskalaer
Temperatur og indre energi
Fleratomige molekyler
Termisk ligevægt
Varme
Arbejde
Energisætningen
Varmekapacitet, C
Sammensat system
Varmekapacitet og masse
Specifik varmekapacitet
Homogent system
Vand
Luft
Strålingsenergi
Effekten
Kalorimeter
Eksperiment
Faseovergange
Sublimation
Fordampning
Mættet damp
Plasma
Krystalopbygning
Overgangsvarme
Idealgasloven
Vands overgangsvarme

Uddrag

Varme: Betegnelse for den indre energi, der overføres mellem to systemer. Fx en gryde med vand tilføres varme fra kogepladen af jern. Et enormt antal jernatomer i pladen i grydens bund påvirker molekylerne i vandet.
Energioverførsel, hvor det er de enkelte atomer og molekyler der påvirkes.

Arbejde: En genstands energi kan ændres genne kraftpåvirkning. Et lod der slippes vil få øget fart og dermed den kinetiske energi. Tyngdekraften udfører et arbejde på loddet:
A=F*∆s.
SI-enhed: Joule = N*m.
∆s er flytningen (strækning) i kraftens retning. F – kraftens størrelse. Arbejdet er energiøverførsel –flytninger af genstande som helhed... Køb adgang for at læse mere

Noter til Spektrum - Energi og stof

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.