Notater til brug ved eksamen i erhvervsøkonomi niveau A

 • HHX 3. år
 • Virksomhedsøkonomi
 • Ingen givet
 • 45
 • 10175
 • Word2003

Noter: Notater til brug ved eksamen i erhvervsøkonomi niveau A

INDHOLDSFORTEGNELSE:
KAPITEL 1 – VIRKSOMHEDSSTYRING
KAPITEL 3 – PRODUKTIONSVIRKSOMHEDEN REGNSKAB:
KAPITEL 4 – REGNSKABSANALYSE I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER
KAPITAL 5 – AKTIVITETSOPTIMERING
KAPITAL 6 - KAPACITETSSTYRING
KAPITAL 7 – INVESTERING
KAPITEL 8 – FINANSIEL STYRING
KAPITAL 10 – JOBDESIGN OG ARBEJDSMILJØ
KAPITEL 12 – PRODUKTIONSSTYRING
KAPITEL 14 – KVALITET I FORSYNINGSKÆDEN
KVALITETSSTYRINGSSYSTEM
GRØNNE REGNSKABER:
MASSEBALANCE

Uddrag

Kapitel 3 – Produktionsvirksomheden regnskab:
Vareregnskab
En produktionsvirksomheds regnskab kendetegnes bl.a. ved, at der holdes regnskab med følgende 3 lagre:
Råvarelager Vare under fremstilling Færdigvarelager

1. Købsfaktura: når man i en produktionsvirksomhed modtager råvare fra en leverandør, lagres råvarerne og de registreres på modtagelsen udskriver virksomheden en købsfaktura.
- Kontoplan: købs beløbet eks. Moms debiteres på konto 12110: råvare. Momsen debiteres på konto 14261: købsmoms. Hele beløbet krediteres på enten en oprettet konto for kreditor eller kontoen for andre kreditorer, konto 14290

2. Råvarerekvisition: når man i produktionsafdelingen skal bruge råvare til produktionen henter man råvare fra konto 12110: Råvarelager, og som registrering på dette udskrives en råvarerekvisition.
- Kontoplan: hele beløbet debiteres konto 12120: Vare under fremstilling, og beløbet krediteres på konto 12110: Råvare.

N.B. Da konto 12110, 12120 og 12130 er pengebindinger for virksomheden er der her tale om aktiver i balancen og derfor har alle en debetsaldo.

3. Arbejdssedler/lønsedler: når man i en produktionsvirksomhed skal have bearbejdet nogle råvare har man brug for menneskelig arbejdskraft og arbejderne skal have penge for deres arbejdskraft. Hertil udskrives der en arbejdsseddel/lønseddel
- Kontoplan: arbejdsseddelen krediteres på konto 14270: Skyldig arbejdsløn, og debiteres på konto 12120: Vare under fremstilling.

N.B. Da konto 14270: Skyldig arbejdsløn er en finansieringskilde for virksomheden er der her tale om en passiv i balancen og konto har derfor en kreditsaldo.

N.B. Grunden til at arbejdslønnen ikke fordeles til omkostningskontoen 2110: Variable produktions omk. men derimod 14270: Skyldig arbejdsløn er, fordi at lønnen ofte udbetales bagud.


4. Færdiggørelsesrapport: når en produktions afdeling har færdig produceret en vare, overføres de til færdigvarelageret, og som en registrering på det udskrives der en færdiggørelsesrapport, eller en produktionsrapport e.l.
- Kontoplan: beløbet krediteres på konto 12120: Varer under fremstilling og debiteres på konto 12130: Færdigvarelager.

5. Færdigvarerekvisition/salgsfakture: når en vare sælges, udtages den fra færdigvarelageret, og dermed udskrives der en færdigvarerekvisition eller evt. salgsfaktura.
- Kontoplan: beløbet krediteres på konto 12130: Færdigvarelager og debiteres på 2110: Variable produktionsomk. Salgsfaktura, salgsbeløbet eks. moms krediteres på konto 1100: Varesalg og momsen krediteres på konto 14262: Salgsmoms, hele beløbet debiteres derefter på købers navn... Køb adgang for at læse mere

Notater til brug ved eksamen i erhvervsøkonomi niveau A

[16]
Bedømmelser
 • 25-05-2010
  Gav mig meget godt, men mangler en del om hvordan man udregner de forskellige erhvervsøkonomiske ting efter forskellige eksempler f.eks. knap kapacitet efter pris/mængde eller andet m.m. Opgaven gav dog meget skriftligt, så i stedet for at læse bøgerne igennem pensum A, så læs dette dokument- det opsummerer alt det vigtigste!!!! :)
 • 13-06-2014
  Den er super god til inspiration, når man selv skal læse op!!
 • 30-05-2012
  er meget glad for den. har den med til eksamen i morgen
 • 12-06-2011
  .......................................................