Psykologiens veje | Noter

 • HHX 2. år
 • Psykologi C
 • Ingen givet
 • 53
 • 14076
 • PDF

Psykologiens veje | Noter

Opgaven indeholder notater til pensum, hvis man i undervisningen har bruget bogen Psykologiens veje af Ole Schultz Larsen.

Notaterne indeholder bl.a. notater til emnerne:
- Den lille tyran
- Resiliens
- Intelligens og læring
- Psykopater
- Udviklingspsykologi
- Stress
- Grupper
- Ondskab

Derudover er der notater omkring en lang række forskellige psykologer.

Elevens kommentar

Der er ingen karakter givet, da det er mine egne notater, men disse notater sikrede mig et 12-tal til eksamen på 2. år.

Indhold

Indhold
Den lille tyran (udviklingspsykologi) 5
Opgaver 5
Grundbogen s. 73-80, kap. 10 8
Jirina Prekop: Den lille tyran Borgen 2001, 2. udgave, side 44-49 8
Bent Hougaard 8
Dokumentarfilm ”er du mors lille dreng?” 9
Opdragelse 9
Tilknytningsteorier 10
René Spitz 10
John Bowlby 10
Mary Ainsworth 10
Generelle notater 10
Bilag 11
Resiliens (udviklingspsykologi) 11
Opgaver 11
Grundbogen s. 96-100, kap. 8 16
Kap. 3 i Håndbog i psykologi 16
Temalørdag på DR2 om Den sociale arv og mønsterbrud 18
Power-Point omkring resiliens 19
Resiliens teorier 20
Beskyttelsesmodellen 20
Udfordringsmodellen 20
Mønsterbrudsteorier 20
Bilag 20
Intelligens og læring (kognitiv og indlæringspsykologi) 20
Grundbogen kap. 9 og 15 23
Power-Point: Intelligensbegrebet 23
Power-Point: De forskellige skolers læring 29
Bilag 29
Psykopater (personlighedspsykologi) 30
Power-Point Personlighedspsykologiens retninger 30
Behaviorisme 32
Humanistisk psykologi 32
Social indlæring 33
Kognitiv psykologi 33
Trækteori 34
Grundbogen kap. 4 35
Power-Point Psykoanalyse 35
Johan Cullberg: Dynamisk psykiatri. Hans Reitzels forlag, 1999, side 228-232 35
Thomas Nielsen: Psykiske egenskaber, 1999, Dansk Psykologisk forlag 36
Power-Point: Psykopater årsager 37
Udviklingspsykologi 37
personlighedspsykologi 37
Indlærings psykologi 37
Neurolog 37
Social psykologi 37
Psykopatens personlighed 38
Bilag 38
Stress (personlighedspsykologi) 39
Grundbog kap. 23 39
Lærer skrevet materiale i stress 39
Power-Point: Symptomer, årsager og coping 41
Power-Point: Stress 45
Bilag 48
Grupper (socialpsykologi) 48
Grundbog kap. 21 s. 347+350-370 – 370-373 + 376-379 48
Power-Point 48
Bilag 52
Ondskab (socialpsykologi) 53
Stanley Milgram 53
Gruppepres kan fremkalde ondskab (Asch) 53
Carl Guldbergs teori 53
Empati 53
Påvirkningsstrategier, der fremmer ondskab 53
Uddrag fra bogen ondskabens psykologi af Rolf Kuschel og Farezehzan, Frydenlund 2004 s.29-31 + s. 35-38 + s. 55-64 54
Carl Goldbergs teori 54
Bilag 54

Uddrag

Den lille tyran (udviklingspsykologi)
Opgaver
1. Redegør for, hvad en lille tyran er, og forklar årsagen til, at nogle børn bliver små tyranner.
En lille tyran er med andre ord, en lille møgunge! Barnet bliver en lille tyran, når forældrene går ind og tilpasser sig til barnet og ikke omvendt. Barnet får lov til at bestemme alt og får højst sandsynligt også alt hvad det peger på. Forældrene til den lille tyran, har givet deres barn en eftergivende opdragelse – der bliver ikke sat noget krav eller grænser til og for barnet. Dette betyder som sagt at barnet får at hvad det peger på og får lov til at bestemme alt. Dette gør dog, at barnet ikke føler sig tryg. Barnet føler, at der hviler et kæmpe ansvar på dets skulder. Lige pludselig, skal barnet gå ind og tage beslutninger, som forældrene burde have taget. Barnet ser forældrene som svage mennesker, idet at de ikke selv går ind og tager nogle beslutninger og ansvar og sætter sig i karakter overfor barnet. Barnet er ofte utålelig og meget bestemmende. Barnet forstår ikke, hvordan man skal begå sig i ”den virkelige verden”, ude sammen med andre mennesker. Barnet har... Køb adgang for at læse mere

Psykologiens veje | Noter

[38]
Bedømmelser
 • 12-06-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg synes virkelig godt om denne opgave, da den kommer langt omkring de emner der er meget informationsrig... kunne dog godt savne lidt mere forklarende sprog, da det nogle gange godt kan blive lidt tørt men super godt :-)
 • 02-05-2012
  Givet af HFe-elev på 1. år
  Såmænd gode nok, lidt uoverskuelige og lidt for kort forklaret mange steder - men er sikker på de kan hjælpe alligevel .. :)
 • 13-12-2016
  meget god og brugbar
 • 30-05-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  Gode noter til den daglige undervisning og afleveringer.