Dispositioner til mundtlig Matematik B HF eksamen

 • HF 2. år
 • Matematik B
 • Ingen givet
 • 21
 • 3175
 • PDF

Dispositioner til mundtlig Matematik B HF eksamen

En disposition til hvert af nedenstående eksamensspørgsmål.

Indhold

1) Lineær Funktioner
2) Eksponentiel vækst og rentesregning
3) Eksponentielle udviklinger og logaritmefunktioner
4) Potensfunktioner og differentialregning
5) Andengradspolynomiet (Toppunkt)
6) Andengradspolynomiet (Løsninger)
7) Trigonometri (Cosinusrelationer)
8) Trigonometri (Sinusrelationer)
9) Differentialregning
10) Differentialregning (Sum og differens og monotoniforhold)
11) Integralregning (Stamfunktion og ubestemt integral)
12) Integralregning (Arealfunktion og stamfunktion)

Uddrag

En lineær funktion har en regneforskrift af typen:

Hældning a bestemmer om grafen for en lineær funktion forløber opad, nedad eller bare er konstant mod højre.

b er skæringspunktet med y-aksen, fordi.

Hældningen a kan bestemmes ved:

Bevis:

De punkter som ligger på linjen, har koordinater som passer i ligningen.
Hvis vi har to punkter på linjen så gælder der, at... Køb adgang for at læse mere

Dispositioner til mundtlig Matematik B HF eksamen

[57]
Bedømmelser
 • 30-04-2009
  Det er virkelig godt lavet ..
 • 06-05-2009
  Rigtig godt, lige noget jeg kunne bruge!
 • 02-08-2017
  Ikke særligt dybdegående.. ingen forklaringer eller eksempler... nærmest bare en formelsamling :) men kan også være praktisk at have samlet formlerne, man skal bruge til eksamen :) Jeg fik dog ikke meget hjælp ud af dette...
 • 02-06-2017
  Udemærket, men ikke specielt dybdegående