SRP: Nocturnal after John Dowland og "Come, Heavy Sleep"

  • STX 3.g
  • SRP (Musik A, Engelsk A)
  • 12
  • 25
  • 9226
  • PDF

SRP: Nocturnal after John Dowland og "Come, Heavy Sleep"

SRP'et indeholder en tekstlig analyse af de to sange "Come, Heavy sleep" og "Flow my Tears" af John Dowland, samt en musikalsk analyse af "Come, Heavy sleep".

Disse analyser bliver så brugt i en analyse af Benjamin Brittens værk "Nocturnal after John Dowland". Til sidst sættes Britten ind i et kulturhistorisk perspektiv, og der drages paralleler til John Keats' "Sonnet to Sleep".

Lærers kommentar

Velstruktureret, hænger godt sammen, højt fagligt niveau.

Elevens kommentar

Takt henvisningerne er ikke altid lige overskulige

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Elizabethanske periode 3
Come, Heavy Sleep 4
Musikalsk analyse af Come, Heavy Sleep 4
Tekstlig analyse af Come, Heavy Sleep 7
Sammenspillet mellem tekst om musik 9
Flow my tears 10
Nocturnal opus 70 11
VI Dreaming 13
VIII Passacaglia 15
Fra Dowland til Britten og fra Britten til Dowland 18
Britten og den engelske kulturarv 20
Konklusion 21
Bibliografi 22

Uddrag

Indledning

Jeg har ved flere lejligheder hørt Benjamin Brittens Nocturnal af John Dowland opus 70 opført til koncerter, og jeg har sidenhen fået fingrene i Julian Breams urindspilning af værket. Jo mere jeg har lyttet, jo mere interesseret og nysgerrig er jeg blevet. For mig som guitarist er værket selvfølelig interessant, fordi få komponister af Brittens kaliber overhovedet har skrevet musik for guitaren, men det virkeligt er spændende, er hvad det er for nogle musikalse kvaliteter stykket har, siden jeg har måttet lytte til det gang på gang.

Omdrejningspunktet for denne opgave er derfor at søge at forstå værket Nocturnal. Jagten på denne forståelse har ført opgaven vidt omkring - især tilbage i tiden. Som det fremgår af titlen finder værket nemlig sine rødder helt tilbage i den engelske renæssance. Det følgende starter derfor med et kort overblik over denne fjerne periode, fordi forståelsen af perioden gavner forståelsen af Dowlands tekster, der i sidste ende skal hjælpe til en fortolkning af Nocturnal. Analysen af Come Heavy Sleep skal afdække både hvad det er for noget musik som Britten tager udgangspunkt i, men i mindst lige så høj grad hvad det er for et tekstligt univers der sætter rammen om værket. I grundighedens navn er der inddraget endnu en af Dowlands tekster, nemlig Flow my Tears for at give et klarere billede af den lyrik som Britten må have hentet sin inspiration i. Disse ting fungerer så som referenceramme for den egentlige behandling af Nocturnal. Ved at hive de to satser Dreaming og Passacaglia ud vises det hvor dan Britten arbejder overordnet og i forhold til Dowland. Det giver også mulighed for til sidst at komme med et bud på hvordan Britten forholder sig til den engelske kulturhistorie... Køb adgang for at læse mere

SRP: Nocturnal after John Dowland og "Come, Heavy Sleep"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.