Nivellering - Landmåling | Teknikfag - Byggeri og energi A

Se flere bedømmelser 6 6 6 6 6 6 (1 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

HTX 3. år

Fag

Teknikfag - Byggeri og energi A

Karakter

Ingen givet

Antal sider

14

Antal ord

3035

Filformat

PDF

Rapport: Nivellering - Landmåling | Teknikfag - Byggeri og energi A

Byggeri & Energi rapport om nivellering. Skrevet på HTX Viby i 2003.

Indhold
Hvad er nivellement: 3
Nivelleringsinstrumentet: 3
Opstilling af et nivelleringsinstrument: 3
Aflæsning med nivelleringsinstrumentet: 4
Behandling af instrumenterne (nivelleringsinstrumentet og teodolitten): 4
Linienivellement: 5
Kontrol af nivelleringsinstrument: 5
Gruppens kontrol af vores nivelleringsinstrument: 6
Nivellering af rute: 6
Vurdering af et dobbeltnivellement: 6
Kurvekonstruktion: 8
Vinkeludregninger: 10
Længdeudregninger: 11
Kontrol: 11
Galger: 11
Fladnivellement: 12
Gitterspærfag: 12
Pris: 13
Pris for sømmene: 13
Pris for pladerne: 13
Priserne for tømmeret: 13
Litteraturliste: 15

Uddrag
Hvad er nivellement:
Når man nivellerer, bestemmer man højden af noget (ofte landskabet) i forhold til havets middelniveau. Da der nogle gange er højvande og andre gange lavvande, har man besluttet at gøre det i forhold til det såkaldte DNN (Dansk Normal Nul), hvilket er en middelværdi.
For at finde højden i forhold til DNN, har man rundt omkring i Danmark lavet noget der hedder fikspunkter, som ofte er bolte eller plader der er støbt/bygget ind i bygninger. Man kan så ved at kontakte Geodætisk institut få af vide hvor disse punkter ligger, og hvilken højde de har. Der er så mange fikspunkter over hele Danmark, at man som hovedregel kan være sikker på at der er et i nærheden af hvor man skal bygge, dog kan der være langt hen til et, hvis man skal bygge ude på landet. Desuden kan man altid kigge på det nærmeste kloakdæksel, hvor der altid vil være afsat et fikspunkt. Højden kaldes for en kote, så hvis man siger man kender koten på et punkt, betyder det altså at man kender højden i forhold til DNN. Når man måler koter, gøres dette i meter, og fortegnet på koten angiver om det er over eller under (f.eks. koten i en dal) DNN... [læs mere nu]