DIO rapport med analyse af Nigeria

DIO rapport med analyse af Nigeria

DIO rapport i International Økonomi A og Engelsk A, som indeholder en udviklingsanalyse af Nigeria, samt redegørelse for fremtidsudsigterne for Nigeria.

Indhold

Indledning 2
De store problemer i Nigeria 3
Udviklingsproces 4
Bruttonationalprodukt – BNP 5
Erhvervsstruktur 6
Befolkningsvækst og demografi 6
Aldersfordeling 7
Udviklingsanalyse – Nigerias nuværende situation 7
Konklusion 8
Efterskrift 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
I 2000 skabte FN's medlemslande 8 mål for forbedringer indenfor udviklingsområderne. Disse mål blev kendt som 2015 målene. Mål nr. 1 var at ændre på fattigdommen i de lande, hvor mange lever under fattigdomsgrænsen og derfor sulter. Nigeria er et af disse u-lande, hvor over 70 pct. af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

Nigeria er Afrikas mest befolkningsrige land, og det antages, at der bor over 149 mio mennesker i landet. Landet fik sin uafhængighed fra Storbritannien i 1960, og var indtil 1999 et militærstyre, hvor Nigeria for første gang blev et demokratisk styre. Regeringen skulle nu reformere den meget ustabile petroleumsbaserede økonomi.

Denne opgave er skrevet i fagene international økonomi og engelsk. Indenfor international økonomi er der lagt meget vægt på den globale økonomi og i mindre grad den nationale økonomi. Opgaven benytter derfor en gennemgående udviklingsøkonomisk landeanalyse for Nigeria til at sætte Nigerias økonomi i perspektiv for netop nemmere at kunne vurdere, hvilke fremtidige muligheder Nigeria har i planlægningen af deres økonomiske strategi. Opgaven vil samtidig benytte Rostows faseteori for at klargøre Nigerias nuværende udvikling og udviklingsmuligheder.

Opgaven tager udgangspunkt i Keynes, da den tager udgangspunkt i at økonomisk vækst bliver skabt gennem en stigende efterspørgsel. Opgaven går dog ikke ind og laver udbuds-efterspørgsel diagrammer, da den udelukkende tager udgangspunkt i udviklingsteorier, og ikke dissiderede politiske indgreb.

Opgaven vil samtidig skabe et klart overblik over de problemer, der kunne gøre skabelsen af en bæredygtig uvikling svær. Problemerne vil skildres gennem en række troværdige kilder.

Opgaven indeholder en lang række kilder, hovedsageligt engelsksprogede og kilder fra internettet. Netop derfor er faget engelsk valgt, da størstedelen af kilderne er hentet ned på sproget engelsk. Kildesøgningen har været meget kritisk, og de troværdige kilder er blevet skimmet før de er blevet gennemlæst. De fleste kilder er læst ved intensiv læsning, mens de større kilder er skannet, og efterfølgende er vigtige afsnit blevet læst intensivt... Køb adgang for at læse mere

DIO rapport med analyse af Nigeria

[2]
Bedømmelser
  • 30-01-2012
    Givet af HHX-elev på 3. år
    Masser af deltaljer. Forventer at den kan bruges meget, hvilket ser sådan ud. Umiddelbart godt gennemarbejdet!
  • 24-04-2010
    en meget god opgave. den har været til en stor hjælp