Niels Klims underjordiske Rejse | Analyse

 • STX 2.g
 • Dansk A
 • 12
 • 5
 • 2050
 • PDF

Romananalyse: Niels Klims underjordiske Rejse | Analyse

Fortolkning og analyse af Niels Klims underjordiske Rejse af Ludvig Holberg. Der fokuseres på Niels Klims reaktion på samfundsordenen i Kokleku samt relationen mellem Ludvig Holberg og Niels Klim. I den forbindelse redegøres med udgangspunkt i tekstens temaer for karakteristiske træk ved oplysningstiden.

Opgaven besvarer typeopgave 1 fra HHX Dansk 2000.

Studienets kommentar

Flot opgave om Niels Klims Underjordiske Rejse af Ludvig Holberg, der både er velskrevet og byder på en gennemarbejdet, kompetent analyse af romanen. Opgaven egner sig perfekt til inspiration for andre opgaver om Holberg og oplysningstiden.

Uddrag

Ludvig Holberg fødtes i 1684. Han dominerede fuldstændig som forfatter 1700-tallets første del. Han blev på grund af sine udgivelser kendt i store dele af Norden men også i Europa, hvor han i 1741 for alvor blev kendt med romanen Niels Klim. Niels Klim handler om den videbegærlige og reaktionære borgers rejse til en række forunderlige lande placeret i jordens indre. Da Niels Klim skal undersøge en bjerghule uden for sin hjemby Bergen, ryger han ved et uheld ned i bjerghulen og havner i jordens indre. Herfra kommer han til forskellige riger bl.a. Kokleku. Ludvig Holberg tildelte med sine forskellige publikationer litteraturen en særdeles samfundskritisk opgave. ”Niels Klims underjordiske rejse” er en stærk kritik mod datidens samfund og dets reaktionære værdinormer.
I kongeriget Kokleku er indbyggerne enebærtræer. De lever efter en omvendt samfundsorden, hvor kvinderne er det dominerende køn. I Kokleku laver mændene mad samt andet forefaldent og ubetydeligt arbejde. I krigstider gør mændene tjeneste i hæren, men kan sjældent nå højere status end almindelige menige. Der findes kun meget få, der driver det så vidt, at de i hæren kan få status som fændrikker. Posten som fændrik er den eneste høje post, man som han-træ kan gøre sig forhåbning om. Kvinderne besidder de højeste administrative poster i samfundet. I hjemmet står kvinder for det organisatoriske, mens mændene står for husførelsen. Mændene prostituerer dem selv og lejer boliger, hvori de kan udføre deres forehavende. Denne prostitution bliver ofte opdaget og medfører hårde straffe såsom fængselsstraffe og piskning. Kvinderne er i Kokleku forbeholdt den glæde at kunne gå omkring i gaderne og råbe eller vinke ad mændene uden overhovedet at miste deres gode omdømme .
Niels Klim kommer fra en verden, hvor mændene er det dominerende køn. Da han ankommer til Kokleku, oplever han dette kosmos, hvor kvinderne er det bestemmende og herskende køn. Han overraskes over tilstedeværelsen af en verden, som er så forskellig fra den han kender. Niels Klim... Køb adgang for at læse mere

Niels Klims underjordiske Rejse | Analyse

[8]
Bedømmelser
 • 25-05-2009
  godt formuleret med meget fokus på Holbergs holdning til samtiden - dog koncentrer opgaven sig kun om samfundet Kokleku i romanen.
 • 20-02-2014
  Tak, den er rigtig god til inspiration og fik mig igang med min opgave! God og dyb analyse og flot sprog
 • 25-12-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig godt, kan kun anbefales :-)
 • 27-03-2011
  Det er en fin opgave, som er brugbar til inspiration. dog kun fra uddraget