SSO om Neuroser

SSO om Neuroser

Opgaven her er en SSO om neuroser.

Studienets kommentar

Eleven har misforstået metodeafsnittet.

Indhold

1.0 Indledning: 3
1.1 Afgrænsning 3
1.1.1 Metode 3
2.0 Lidt om de to socialkarakterer 4
3.0 Hvad er en neurose? 4
3.1 Angstneurose 6
3.2 Hysteriskneurose 6
3.3 Tvangsneurose 7
3.4 Fobiskneurose 8
4.0 Opdragelsen 8
5.0 Terapi 9
5.1 Adfærdsterapi 12
5.2 Psykoanalyse 12
6.0 Analyse af case (se bilag 4) 14
7.0 Konklusion 16
Litteraturfortegnelse 17
Bilag

Uddrag

1.0 Indledning:

Eftersom jeg kender nogen, som har en autoritær baggrund og som har udvist neurotiske symptomer, har jeg valgt at skrive om neuroser.
Jeg har fundet stor interesse i dette emne, da denne diagnose ikke længere er så hyppig, men alligevel findes og formår at påvirke neurotikerens levevis.

1.1 Afgrænsning:

Jeg vil skrive om den autoritære (anale) socialkarakter. Jeg vil komme lidt ind på den narcissistiske (orale) socialkarakter, da denne er den mest udbredte i Danmark. Dog vil jeg ikke redegøre for denne, da jeg udelukkende vil beskæftige mig med den autoritære socialkarakter.
Jeg vil gøre rede for neurosens opståen og derfor også hvordan opdragelsen kan påvirke neurosens opståen og udvikling.
Der er flere former for neuroser, men jeg vil kun bearbejde de fire hovedneuroser: angstneurose, hysteriskneurose, tvangsneurose og fobiskneurose.
Til sidst vil jeg beskæftige mig med de forskellige terapiformer og tage stilling til deres anvendelighed, når jeg tager udgangspunkt i en case.

1.1.1 Metode:

Jeg vil redegøre for min problemformulering, ved at inddrage teori og en case.
Ved brug af fodnoter, vil jeg henvise til mine kilder, som bl.a. også kan findes i litteraturfortegnelsen.
Jeg vil først beskrive teorien, og derefter vil jeg inddrage den i min analyse af casen.

2.0 Lidt om de to socialkarakterer

Der er to former for socialkarakterer. Der er den autoritære socialkarakter, som mest opstår i den anale og ødipale fase og der er den narcissistiske, som opstår i den orale fase. (Se bilag 1)

Forskellen på den autoritære Socialkarakter, bedre kendt som neurose og den narcissistiske socialkarakter, er at den autoritære har et stort overjeg og et stærkt jeg, hvilket betyder at denne har mange normer og regler og den narcissistiske socialkarakter har et svagt jeg, hvor det er modsat den autoritære, nemlig at der er få regler . (se bilag 2)... Køb adgang for at læse mere

SSO om Neuroser

[2]
Bedømmelser
  • 14-05-2004
    Meget god..
  • 03-05-2004