Netto og Fakta Jan Sonnergaard og Omstændigheder Naja Marie Aidt

 • HHX 1. år
 • Dansk A
 • 10
 • 11
 • 3051
 • PDF

Novelleanalyse: Netto og Fakta Jan Sonnergaard og Omstændigheder Naja Marie Aidt

Denne større opgave i Dansk er en redegørelse for og analyse af to danske 90´er noveller Netto og Fakta af Jan Sonnergaard og Omstændigheder af Naja Marie Aidt.

Opgaveformuleringen lyder:
Indledningsvis beskrives kortfattet nogle tendenser og træk i den danske 90´er litteratur. Med udgangspunkt heri gennemgås og analyseres de to valgte noveller. Novellerne handler i høj grad om nogle af nutidens menneskeskæbner. Der vil derfor bl.a. blive lagt vægt på Sonnergaards og Aidts skildringer af disse menneskeskæbner og deres forhold til disse skæbner. De to noveller sammenlignes. Med udgangspunkt i sammenligningen trækkes hovedtendenser frem i forhold til den indledende gennemgang og karakteristik af den danske 90´er litteratur.

Endelig konkluderes på den foretagne gennemgang og analyse.

Studienets kommentar

De to analyser af Netto og Fakta og Omstændigheder er gode hver for sig, men der kunne være gjort lidt mere ud af sammenligningen i forhold til fx struktur og sprog. Eleven viser en flot forståelse af 90'ernes danske litteratur, og hvilke temaer der er på spil i de to noveller.

Indhold

Opgavens emne og formål
Kort oversigt over nogle tendenser og træk i den danske 90´er litteratur
”Netto og Fakta” (af Jan Sonnergaard)
”Omstændigheder”(af Naja Marie Aidt)
Sammenligning” Netto og Fakta” med ”Omstændighederne”
Konklusion og afslutning
Noter
Litteraturliste

Uddrag

'Netto og Fakta' (af Jan Sonnergaard)

Sonnergaards novelle ”Netto og Fakta”5 udspiller sig i underklassens sociale virkelighed.
Netto og fakta handler ikke om ”Netto og Fakta”, men om en bistandsklient i en forstad til København, om situation, hans liv, hans forhold til omgivelserne, til samfundet – herunder hans syn på og holdninger til bl.a. ”Netto og Fakta”.

Han er storbymenneske og ude på sidelinien af samfundet. Han bor i en ”ulækker, lille klaustrofobisk lejlighed”6 i et slumkvarter. Han lever af discountvarer fra ”Netto, Aldi og Fakta”. Han er meget selvoptaget og selvcentreret, men tager samtidig på mange måder afstand fra sig selv og fralægger sig alt ansvar for sig selv og andre. Han beskriver sarkastisk og frastødende sin egen fattigdom og ynkelighed... Køb adgang for at læse mere

Netto og Fakta Jan Sonnergaard og Omstændigheder Naja Marie Aidt

[22]
Bedømmelser
 • 16-12-2003
  Den er faktisk ganske god
 • 21-05-2007
  Super! God inspiration.
 • 26-02-2010
  fin opgave jeg fik en god karakter for fremlæggelsen
 • 19-04-2009
  Udmærket og ganske velformuleret

Materialer relateret til Netto og Fakta Jan Sonnergaard og Omstændigheder Naja Marie Aidt.