SRP: Neokolonialisme, WTO og Afrika i Samfundsfag og Historie

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 24
  • 10860
  • PDF

SRP: Neokolonialisme, WTO og Afrika i Samfundsfag og Historie

SRP der handler om neokolonisering ift. Afrika og er skrevet i fagene samfundsfag A og historie A.

Jeg tager i Historie udgangspunkt i koloniseringen af Afrika fra 1870 med fokus på de forskellige årsager og bruger disse faktorer til at trække paralleller til neokolonialismen.

I Samfundsfag ser jeg på de forskellige faktorer der beskriver neokolonialismen og ser på det magtforhold der er mellem Afrika og Vesten.

Det er i høj grad en kritik af Vesten og deres rolle i Afrika og det er dette der er fokus for opgaven, men den kan også bruges som udgangspunkt for en kritik af globaliseringen og den kapitalistiske markedsøkonomis grundprincipper.

Derfor var den eneste kritik sådan set også at fokus godt kunne være en smule ensidigt, men alt i alt en fremragende opgave om emnet. Opgaven kan nemt bruges til alt om ulandsbistand, international politik, WTO, globalisering, Afrika, kolonialisme magtforhold osv.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

I. Indledning 3
II. Hvad kendetegnede koloniseringen af Afrika? 3
II.I Hvordan var europæerne i stand til at kolonisere Afrika? 4
III. Hvad var baggrunden for den europæiske kolonisering? 5
III.I Økonomiske forklaringer 5
III.II Psykologiske forklaringer 6
III.III Lenin og den marxistiske forklaring 7
III.V Delkonklusion 8
IV. Hvordan er magtforholdet mellem Vesten og Afrika i dag? 9
IV.I WTO, strukturel magt og toldbarrierer 9
IV.II Frihandel og komparative fordele 11
IV.III Afhængighedsteorien og multinationale selskaber 13
IV.IV Hjerneflugt 16
IV.V Bistandsafhængighed 17
IV.VI Delkonklusion 18
V. Magtforholdet i dag som parallel til kolonialismen omkring år 1900 19
VI. Litteraturliste 22
V.I Bøger 22
V.II Elektroniske links 22
VII. Noter og litteraturhenvisninger 23

Uddrag

"I. Indledning
Denne opgave beskæftiger sig med emnet neokolonialisme og har fokus på forholdet mellem Vesten og Afrika. Forholdet uddybes med udgangspunkt i opgaveformuleringen på forsiden, der er tilrettelagt således, at der i besvarelsen bliver arbejdet med koloniseringen af Afrika i slutningen af det 19. århundrede, som parallel til magtforholdet mellem Vesten og Afrika i dag. Desuden fremføres en diskussion af om en ny økonomisk verdensorden overhovedet er mulig.

For at besvare problemformuleringen anvendes viden og metoder opnået i fagene samfundsfag og historie.
Anvendelsen af samfundsfaglig viden og metode foretages ved brugen af forskellige teorier som f.eks. magtteorier og udviklingsteorier, samt en brug af modeller til at forklare årsagssammenhænge og strukturer.

Desuden arbejdes der med analyse af internationale og nationale økonomiske forhold vha. den komparative metode, og der bruges viden om aktør ift. struktur.

I faget historie er besvarelsen baseret på en hermeneutisk metode og et arbejde med forskellige kilder, samt en bearbejdning og analyse af de forhold som udgør og ligger til grund for historiske begivenheder og handlingsforløb.

Til besvarelsen er der brugt en række bøger samt få elektroniske leksikon som kildemateriale og baggrundsviden. De brugte kilder er listet op i afsnittet litteraturliste, hvor de er delt op i type og markeret med et nummer.

Afsnittet noter og litteraturhenvisninger kan findes bagerst i besvarelsen, hvor hver litteraturhenvisning refererer til det nummer, som bogen eller linket står under i litteraturlisten.

En del gange forekommer der en fodnote med skriften ”afsnittet er hovedsageligt bygget på…”, hvilket er lavet for at give læseren et overblik over, hvilke kilder der er brugt som baggrundsviden til de enkelte afsnit. ”Bygger på” betyder derfor ikke at besvarelsen er et resumé af teksten, men at det er herfra at tal, teorier og anden baggrundsinfo er blevet fundet."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Neokolonialisme, WTO og Afrika i Samfundsfag og Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.