SRP om Nelson Mandela i Samfundsfag A og Engelsk A

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Engelsk A)
 • 7
 • 21
 • 5455
 • PDF

SRP om Nelson Mandela i Samfundsfag A og Engelsk A

SRP om Nelson Mandela, skrevet i fagene Samfundsfag A og Engelsk A.

Opgaven omhandler Sandheds- og Forsoningskommisionen, hvordan den startede, hvad årsagerne var til dens grundlæggelse. Herudover behandler jeg Nelson Mandelas tale ved modtagelsen af organisationens rapport i oktober 1998, samt til sidst diskutere kommisionens resultater.

Opgaveformulering

Hvorfor dannede man Sandheds– og Forsoningskommissionen og hvilke problemstillinger har været diskuteret i forbindelse med denne?

3 spørgsmål vil blive behandlet herunder:
• Hvad var baggrunden for, og årsagen til, at man tog initiativ til Sandheds – og Forsoningskommissionen og herunder;
- Hvad er definitionen på en kommission?
- Hvem var med i Kommissionen? Hvorfor er de med?
- Hvem nedsatte Sandheds – og Forsoningskommissionen?

• Med afsæt i Mandelas tale ved modtagelsen af Sandheds - og Forsoningskommissionens rapport, i oktober 1998, og en retorisk analyse af denne søges Mandelas tanker omkring kommissionen belyst for herigennem at få et billede af bevæggrundene for nedsættelsen af denne, der afspejles i talen.
For at gøre det ses herunder på;
- Hvilke retoriske elementer bruger Nelson Mandela i talen?
- Hvem henvender talen sig til?
- Hvad er budskabet i talen?
- Hvorfor siger han disse ting i denne tale?

• Sluttelig vil jeg med udgangspunkt i rapporten og talen diskutere resultaterne af Kommissionen og om den var en succes?
- Blev forventningerne til denne Kommission indfriet?
- Er målene med Kommissionen blevet opfyldt?
- Hvad har Kommissionen udrettet og har den gjort en forskel?
- Efterlader rapporten et positivt synspunkt på fremtiden for Sydafrika som demokrati?

Lærers kommentar

Min lærer syntes opgaven var god, men der var nogle fejl rundt omkring, og nogle ting jeg måske havde overset.

Elevens kommentar

I denne opgave bliver der set på, hvad Sandheds– og forsoningskommissionen var, og hvad den har gjort for Sydafrika som nation.

Studienets kommentar

Ingen indledning.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

KAPITEL 1: INTRODUKTION 3
1.1 Indføring i emneområde 3
1.2 Afgrænsning og problemformulering 4
1.3 Metoder, kilder og komposition 6


KAPITEL 2: BAGGRUNDEN FOR KOMMISSIONENS NEDSÆTTELSE 7

KAPITEL 3: NELSON MANDELAS TALE 17

KAPITEL 4: SANDHEDS – OG FORSONINGSKOMMISSIONENS RAPPORT 22

KAPITEL 5: KONKLUSION 24

KAPITEL 6: PERSPEKTIVERING 25

LITTERATURLISTE 29

Uddrag

KAPITEL 1: INTRODUKTION

1.1 Indføring i emneområde
Den 27. april, 1994 fik Sydafrika et demokrati. Efter mange års race-adskillelsespolitik, Apartheid, fik sorte og hvide de samme rettigheder og en ny æra for Sydafrika påbegyndtes.

Apartheid havde været en realitet siden 1948, da det hvide nationalistparti kom til magten med en race-adskillelses politik, der havde rødder tilbage til 1652, hvor de første hollændere kom til landet.
Arven fra det tidligere apartheidstyre havde efterladt landet med dybe sår og næsten uoprettelige kløfter mellem de forskellige befolkningsgrupper.

Nu ventede en større proces for at samle landet som nation igen, og det skulle vise sig at blive en mange årig kamp for forsoning imellem mennesker. Nelson Mandela var manden der skulle lede denne proces, og som led i dette nedsattes en Sandheds – og Forsoningskommission.

1.2 Afgrænsning og
problemformulering
Nærværende opgave tager sit afsæt heri i denne kommission og ser herunder på, hvad Sandheds – og Forsoningskommissionen var, og hvad den har gjort for Sydafrika som nation.

Herunder vil jeg redegøre for de problemstillinger som har været diskuteret i forbindelse med nedsættelsen af kommissionen, og drøfte nogle af de kritikpunkter, som er blevet fremført af en række kritikere.

Jeg vil desuden analysere en tale af Nelson Mandela der omhandler hans syn på Kommissionen og jeg vil diskutere resultaterne af denne.

Med dette vil jeg vise at baggrunden for Kommissionens nedsættelse ikke blot var en politisk fiks ide fra Mandela, men en ideologisk overbevisning hos Præsident Nelson Mandela, om at erkendelse, tilgivelse og dialog var vejen frem for Sydafrika frem for straf og fordømmelse.

Sekundært, at det ej heller handlede om at stå godt i udlandets lys, men rent faktisk var udtryk for reel vilje til at skabe en forandring og et grundlag for et bedre fremtidigt Sydafrika.

Jeg har derfor opstillet følgende problemformulering:
Hvorfor dannede man
Sandheds – og Forsoningskommissionen og hvilke problemstillinger har været diskuteret i forbindelse med denne?

3 spørgsmål vil blive behandlet herunder:

• Hvad var baggrunden for, og årsagen til, at man tog initiativ til Sandheds – og Forsoningskommissionen og herunder;
- Hvad er definitionen på en kommission?
- Hvem var med i Kommissionen? Hvorfor er de med?
- Hvem nedsatte Sandheds – og Forsoningskommissionen?

• Med afsæt i Mandelas tale ved modtagelsen af Sandheds - og Forsoningskommissionens rapport, i oktober 1998, og en retorisk analyse af denne søges Mandelas tanker omkring kommissionen belyst for herigennem at få et billede af bevæggrundene for nedsættelsen af denne, der afspejles i talen.
For at gøre det ses herunder på;
- Hvilke retoriske elementer bruger Nelson Mandela i talen?
- Hvem henvender talen sig til?
- Hvad er budskabet i talen?
- Hvorfor siger han disse ting i denne tale?

• Sluttelig vil jeg. med udgangspunkt i rapporten og talen diskutere resultaterne af Kommissionen og om den var en succes?
- Blev forventningerne til denne Kommission indfriet?
- Er målene med Kommissionen blevet opfyldt?
- Hvad har Kommissionen udrettet og har den gjort en forskel?
- Efterlader rapporten et positivt synspunkt på fremtiden for Sydafrika som demokrati?
Hypotesen er, ”at kommissionen har været en succes vurderet på, at relationen mellem de forskellige befolkningsgrupper er blevet forbedret”.

Det er set fra min synsvinkel logisk at dialog, forståelse og erkendelse er vejen til at skabe tillid mennesker i mellem... Køb adgang for at læse mere

SRP om Nelson Mandela i Samfundsfag A og Engelsk A

[1]
Bedømmelser
 • 16-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig fin opgave, med en god beskrivelse.

Materialer relateret til SRP om Nelson Mandela i Samfundsfag A og Engelsk A.