Nazistisk propaganda under OL i 1936

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 10
 • 12
 • 2278
 • PDF

Nazistisk propaganda under OL i 1936

Historieopgave skrevet i 2.g om nazistisk propaganda under OL i 1936 (mellemkrigstiden).

Opgaveformulering:
Jeg vil redegøre for den nazistiske propaganda under De Olympiske Lege i Berlin 1936 - herunder betydningen af Tyskland som værtsnation.
Herefter vil jeg analysere De Olympiske Lege som et politisk anliggende og dets virke som propagandamiddel for nazisternes raceteori med udgangspunkt i en kildekritisk analyse af min skriftlige kilde (Hilton, Hitlers Olympiske Lege) og af en propagandaplakat fra datiden.
Endvidere vil jeg vurdere effekten af nazisternes propaganda under legene med særligt henblik på den ariske races arrogance og Tysklands nationale omdømme.
Til slut vil jeg forsøge at konkludere, hvad det var, der drev historien tilbage i 1936.

Kilder der arbejdes med
Frederiksen, Peter. Det Tredje Rige. Systime, 2001. Kap. 8: Nazistisk kunst og propaganda.
Hilton, Christopher. Hitlers Olympiske Lege. Berlin 1936. Schultz Forlag,2007.
Paldam, Camilla Skovbjerg. Mellemkrigstiden. Systime, 2006.

Indhold

1 Indledning 1
2 Redegørelse 1
2.1 Hitlers Olympiske Lege 1
2.2 Racekampen 2
3 Analyse 3
3.1 Kildekritisk analyse af bog 3
3.2 Kildekritisk analyse af propagandaplakat 4
4 Vurdering 5
5 Konklusion 6
Bilag 8
A Graf over arbejdsløshed i fire store lande 8
B “Hindenburg” over Olympiastadion 9
C Litteraturliste 10

Uddrag

Redegørelse
Da Adolf Hitler kom til magten i slutningen af januar 1933 var propagan-da et almindelig kendt begreb. Men det var først, da Tysklands rigskansler samme år udnævnte Joseph Göbbels til minister for offentlig oplysning og propaganda1, at verden virkelig fik øjnene op for dens enorme potentiale.

Efter krakket på Wall Street i 1929 led Tyskland under stor social elen-dighed, og mens den tyske arbejdsløshed var på sit højeste i 1932, målte den hele 30,1 procent. Et bedre tidspunkt for Hitler, at fremsætte sine nationali-stiske ideologier, fandtes formodentlig ikke. Da Hitler således overtog magten i 1933, lovede han forbedringer til et splittet tysk folk og formåede som fø-rer at gøre samfundet organiseret og militariseret. På blot fem år sænkede Hitler arbejdsløsheden i Tyskland med 24,2 procent-point2 (se bilag A). Pro-pagandaen skulle vise sig at være nøgleordet for den nazistiske succes, og den banede således vejen til magten for det antikommunistiske parti NSDAP3.

2.1 Hitlers Olympiske Lege

Et af de tydeligste eksempler på nazistisk propaganda er gennemførelsen af De moderne Olympiske Lege i Berlin 1936. Tyskland havde fået tilegnet sig æren af at afholde de 11. sommerlege, og Hitler så sit snit til at benytte dem som et propagandamiddel for de nazistiske raceteorier. I 1916 var legene ... Køb adgang for at læse mere

Nazistisk propaganda under OL i 1936

[2]
Bedømmelser
 • 17-05-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Okay opgave, dog ikke som jeg forventede (:
 • 15-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave og god analysedel.