Hitlers Magtovertagelse og Rigsdagsbranden

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 10
 • 12
 • 3756
 • PDF

Hitlers Magtovertagelse og Rigsdagsbranden

Større opgave i Historie om Hitlers vej til magten, som fokuserer på magtovertagelsen i 1933 og Rigsdagsbranden.

Opgaven omhandler de faktorer der spillede ind, for at Hitler kunne overtage den absolutte magt i Tyskland i 1933.

Til opgaven er kilde 34,37,38 og 40 fra følgende bog, blevet brugt:
Bender, Johan & Gade, Hans-Kurt: Mellemkrigstiden og 2. Verdenskrig 1919-1945, Munksgaard, København 1984 (Mellemkrigstiden og 2. Verdenskrig 1919-1945)

Indledning
I denne opgave vil jeg undersøge, hvordan og hvorfor det lykkedes NSDAP med Hitler i spidsen at overtage magten i Tyskland i 1933. For at kunne forstå dette er det nødvendigt med en redegørelse for Tysklands politiske og økonomiske situation efter verdenskrisen udbrud i 1929. Derefter vil jeg nærmere undersøge, hvordan det lykkedes NSDAP at overtage magten i 1933, og hvordan Hitler fastholdt og udbyggede denne magt, efter at han var blevet udnævnt som rigskansler. Endelig vil jeg på baggrund af min undersøgelse diskutere, hvorfor det lykkedes Hitler at overtage og fastholde magten.

Indhold

Indledning
Redegørelse for verdenskrisens følger i Tyskland
En undersøgelse af nationalsocialisternes magtovertagelse i 1933
- Magtovertagelsen efter Hitlers udnævnelse til rigskansler
- Rigsdagsbranden
- Rigsdagsvalget den 5. marts og perioden derefter
Diskussion af, hvorfor det lykkedes Hitler at overtage magten i Tyskland
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning
Efter nederlaget i 1. verdenskrig ophørte det tyske kejserrige med at eksistere. Dette resulterede i grundlæggelsen af den mest demokratiske republik i Europa: Weimarrepublikken. De følgende år viste sig at blive meget turbulente både politisk og økonomisk. Weimarrepublikken blev sat under stort pres fra både den politiske højre- og venstrefløj samtidig med, at der var store økonomiske problemer pga. de hårde krigsskadeerstatninger, som Tyskland blev idømt efter verdenskrigen.

Et af de små højrefløjspartier, som var imod Weimarrepublikken, var NSDAP (Det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti), som blev stiftet i 1920 og hurtig fik Adolf Hitler som leder. Partiet forsøgte allerede i 1923 at vælte republikken via det såkaldte ølstuekup, men dette mislykkedes. Hitler blev fængslet, og erfaringerne fra dette kup lærte ham, at vejen til magten skulle gå af den parlamentariske vej. I denne opgave vil jeg undersøge, hvordan og hvorfor det lykkedes NSDAP med Hitler i spidsen at overtage magten i Tyskland i 1933. For at kunne forstå dette er det nødvendigt med en redegørelse for Tysklands politiske og økonomiske situation efter verdenskrisen udbrud i 1929. Derefter vil jeg nærmere undersøge, hvordan det lykkedes NSDAP at overtage magten i 1933, og hvordan Hitler fastholdt og udbyggede denne magt, efter at han var blevet udnævnt som rigskansler. Endelig vil jeg på baggrund af min undersøgelse diskutere, hvorfor det lykkedes Hitler at overtage og fastholde magten.

2. Redegørelse for verdenskrisens følger i Tyskland
I 1929 kom det til et stort børskrak i Wall Street i USA. Krakket var en følge af kunstigt høje aktiekurser og børsspekulationerne i disse. Konsekvenserne af krakket blev, at mange virksomheder lukkede, og bankerne krævede deres lån tilbage, deriblandt fra Tyskland.
De amerikanske lån var imidlertid livsvigtige for den tyske økonomi, da disse lån holdt hele den tyske økonomi sammen. Da lånene blev trukket tilbage, resulterede det i, at de tyske banker også krakkede. Den stagnation, som havde præget Tyskland siden 1928 forstærkedes således. Virksomhederne havde ikke længere penge til betaling af lønninger, så det resulterede i... Køb adgang for at læse mere

Hitlers Magtovertagelse og Rigsdagsbranden

[2]
Bedømmelser
 • 04-11-2012
  Givet af HFe-elev på 2. år
  rigtig god opgave, en stor hjælp.
 • 29-10-2012
  meget god opgave. hjalp mig meget