Hitler og Nazisternes Magtovertagelse i 1933

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 12
 • 12
 • 4189
 • PDF

Hitler og Nazisternes Magtovertagelse i 1933

Historieopgave om Hitler og Nazisternes magtovertagelse i 1933.

Disposition
Historieopgaven gør rede for den politiske og økonomiske udvikling i Tyskland i perioden ca. 1920 til 1933.

Det indbefatter bl.a. analyser af kilderne 35, 36, 37, 38 og 39 (Bender, Johan og Gade, Hans: Mellemkrigstiden og 2. Verdenskrig 1919-1945. Kbh. 1984, s. 79-83) med særligt henblik på nazisternes magtovertagelse.

Desuden vurderes den omtalte politiske og økonomiske udviklings betydning for magtovertagelsen.

Indhold

Indledning 1
Redegørelse for den politiske og økonomiske udvikling 1920-1933 1
Versailles-traktaten 1
Weimarrepublikken 2
"Dolkestødslegenden" 3
”Ølstuekuppet” 3
Wall-Streetkrakket 4
Kildeanalyse med henblik på nazisternes magtovertagelse 4
35: Golo Mann: Rigsdagsbranden 27. februar 4
36: Forordning fra rigspræsidenten til beskyttelse af folk og stat, 28. februar 1933 5
37: Lov til overvindelse af folkets og statens nød (Bemyndigelsesloven) af 24. marts 1933 6
38: Forbud mod Tysklands socialdemokratiske parti 22. juni 1933 6
39: Lov imod nydannelse af partier 14. juli 1933 6
Vurdering af den politiske og økonomiske udviklings betydning for magtovertagelsen 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9
Bilag 9
Bilag 1, Versailles-traktaten 9
Bilag 2, ”Dolkestødslegenden” 10
Bilag 3, Weimarrepublikken 10
Bilag 4, Wall-Streetkrakket 10

Uddrag

Først nu tre generationer efter afslutningen på nazisternes regime i Tyskland begynder den tyske befolkning at kunne håndtere den skyldfølelse og dårlige samvittighed, som har præget de fleste tyskeres bevidsthed og givet anledning til selvransagelse over, hvordan en hel nation kunne lade sig forføre af et enkelt menneske og hans magtbegær.
Det har været svært at være stemplet som en nation, der med sine racistiske og imperialistiske holdninger har forbrudt sig mod menneskeheden. Samtidig har også tyskerne alle mistet, lidt afsavn og været ofre.

Netop fordi den moderne demokratiske tyske stat nu så åbenlyst kan forholde sig kritisk til landets nazistiske fortid, forsøger man at arbejde for et forenet Europa, et fælleskab, og ikke for enkelte nationalistiske stater. ”Det må ikke ske igen,” synes at være et emne, man tager meget alvorligt, selv om der stadig findes tyskere, der har ekstremt højreorienterede endda nazistiske holdninger. I dag diskuteres det derfor, om man burde forbyde disse grupper.

Hvad der gjorde, at en hel nation i det 20. århundrede kunne tilsidesætte deres demokrati til fordel for en diktator, vil jeg undersøge ved at forsøge at gøre rede for den politiske og økonomiske udvikling i Tyskland i perioden ca. 1920 til 1933. Da historien jo ikke altid kan tolkes entydigt, og da historikere også har deres holdninger, vil jeg udover at benytte historiebøger også benytte mig af kildemateriale. Jeg vil ud fra mine oplysninger forsøge at vurdere, hvilken betydning den omtalte politiske og økonomiske udvikling havde for magtovertagelsen... Køb adgang for at læse mere

Hitler og Nazisternes Magtovertagelse i 1933

[3]
Bedømmelser
 • 11-03-2013
  Meget fin historieopgave. kan anbefales.
 • 18-05-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  En rigtig flot opgave, godt arbejde.
 • 29-01-2012
  Stille og rolig opgave!