SRP om Nazismen og Dens Udbredelse i Tysk A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Tysk fortsættersprog A)
 • 10
 • 24
 • 8054
 • PDF

SRP om Nazismen og Dens Udbredelse i Tysk A og Historie A

SRP om "Nazismen og Dens Udbredelse", som er blevet undersøgt i fagene Tysk Fortsættersprog A og Historie A.

I opgaven gives der først en analyse af "Kleiner Man was nun", samt en redegørelse for Weimarrepublikkens sidste år.

Herefter kigges der på den økonomiske krise, og den generelle tilstand og mentalitet hos det tyske folk, som et led i kæden der førte til Hitlers storhedstid.

Dernæst beskrives Hitlers magtovertagelse i perioden 1933-1938, og i denne forbindelse, samfundet som han former, med jødehad og oprustning.

Slutteligt kigges der på nazisternes afbenyttelse af propaganda, og hvordan Hitler bliver den ophøjede "Der Führer" i folkets øjne.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning side 3
Analyse af Kleiner Mann was nun, og redegørelse for Weimarrepublikkens sidste år side 4
Økonomisk krise side 4
Fattigdom og fortvivlelse side 5
Perioden 1933-1938 – Hitlers magtovertagelse side 7
Rigsdagen i flammer side 9
Afskaffelse af demokratiet side 9
Det nazistiske samfund side 11
Jødehad og oprustning side 12
Den nationalsocialistiske vælger side 13
Nazisternes brug af propaganda side 16
Ein Kind unserer Zeit side 17
Günter Grass side 18
Den ophøjede fører side 19
Vurdering side 20
Konklusion side 21
Litteraturliste side 22
Bilag A side 23
Bilag B side 24

Uddrag

"Man kan undre sig over, hvordan Hitler kunne overtage magten, i den demokratiske republik Tyskland. De rædsler verden var vidne til under 2. verdenskrig, var styret af en højt respekteret og populær person i et Tyskland under forvandling.

Jeg vil i denne opgave undersøge de omstændigheder, der gjorde at nazismen havde så markant en fremgang i 30'ernes Tyskland, og forsøge at karakterisere den nationalsocialistiske vælger. Jeg har altid funderet over hvad der var så tiltrækkende ved den nazistiske bevægelse, og jeg har derfor fundet det interessant at undersøge årsagerne til den markante opbakning til NSDAP.

Ved at læse samtidige bøger af tyske forfattere har jeg fået et indblik i tingenes tilstand, der adskiller sig fra de historiske kilder jeg også har benyttet.

Nationalsocialisterne overtog ikke bare den politiske magt i landet, men formåede ligeså at omvælte landets demokratiske rettigheder til et ensrettet samfund hvor kritik af styret ikke var tilladt.

Nazisternes brug af propaganda var et meget væsentligt aspekt af bestræbelserne på at omvende den tyske befolkning til det ”nye” Tyskland. Jeg har kigget på hvordan den nazistiske propagandamaskine fungerede, og hvilke instrumenter der blev brugt for at forføre den tyske befolkning til at bakke op om Hitler.

Afslutningsvis har jeg sammenlignet de skønlitterære fortællinger om datidens forhold, med de faglitterære bøger der er skrevet langt senere.
....
Hitlers magtovertagelse
For at få det bedst mulige indblik i perioden 1933-1938, er det nødvendigt at se lidt tilbage på nogle af de begivenheder der fandt sted året før. Ved valget i juli 1932 opnåede NSDAP imponerende 37,4 % af stemmerne og 230 mandater ud ad de i alt 608. Isoleret set var det et imponerende resultat for nationalsocialisterne, men da det var Hitlers intention at lede landet enerådigt, uden opbakning fra andre partier, var det ikke helt tilfredsstillende. Situation var således at den konservative von Papen besad rigskanslerposten, men at han i den grad savnede folkelig opbakning. Von Papen var interesseret i et samarbejde med NSDAP, da han var af den opfattelse at han ville have mulighed for at minimere og tæmme Hitlers indflydelse i en koalitionsregering. Hitler stillede dog to betingelser for dette tilbud. Han forlangte, at der blev udskrevet valg og at forbuddet mod SA blev ophævet. SA fungerede som en halvmilitær organisation for NSDAP, der ved hjælp af terror og vold forsøgte at forhindre modstand mod partiet. Von Papen accepterede disse betingelser, hvilket resulterede i en reducering af mandater til NSDAP ved det efterfølgende valg i november 1932. Hitler gik fra 230 mandater til 196, en reducering på 15 %. "... Køb adgang for at læse mere

SRP om Nazismen og Dens Udbredelse i Tysk A og Historie A

[7]
Bedømmelser
 • 04-03-2010
  læste aldrig opgaven færdig, men på overfladen ser den meget fin ud
 • 17-03-2012
  sd lkn nlkfn gklnglkrngkl gnrlkg nre kl
 • 03-03-2014
  Super god opgave til inspiration
 • 13-06-2012
  rigtig god opgave og inspiration