Nazisme | Ideologi | Hitler

 • STX 1.g
 • Dansk A
 • Ingen givet
 • 6
 • 2048
 • Word2003

Nazisme | Ideologi | Hitler

En opgave om nazisme som ideologi og Hitlers overtagelse af Tyskland med nazisme som idelogi.

Indhold

Hvad er en ideologi?
Den Nazistiske ideologi
Nazisme var/er særligt kendetegnet ved:
Grundlæggelsen af NSDAP
Hvordan kunne det lade sig gøre
Hitlers taktik og tankegang
En overmodig leder
Nynazisme
De danske organisationer

Uddrag

Hvad er en ideologi?
Ideologi er et sæt af mere eller mindre systematiske ideer om hvordan verden er, og hvorfor den må være som den er. Ideologi er i denne forstand retfærdiggørelse af politiske magtforhold og sociale privilegier. Men ideologi kan også være opfattelser af, hvordan verden bør være, og hvordan dette mål kan nås. Ideologier kan således både være samfundsbevarende og kritisk-utopiske. Selv om ideologier gerne er knyttet til og fremmer bestemte klassers særinteresser, kan de samme forestillinger ofte præge andre klassers tænkemåde og således blive dominerende for store dele af samfundslivet.

Den Nazistiske ideologi
Nazisme eller nationalsocialisme er en ideologi, der fandt sit praktiske udtryk i det regime, som ledede Tyskland i perioden 1933-1945. Nazismen er en afart af en anden totalitær ideologi, nemlig fascisme. Den væsentligste forskel mellem fascisme og nazisme er, at i den fascistiske ideologi indgår der ikke direkte racisme, som der i stor stil gør i den nazistiske ideologi. Målet for tilhængere af begge ideologier er at opbygge en totalitær stat, det vil sige en moderne, bureaukratisk stat, hvor styret er altdominerende i forhold til individet og således så vidt muligt monopoliserer alle menneskelige aktiviteter, både i det private og i det offentlige... Køb adgang for at læse mere

Nazisme | Ideologi | Hitler

[7]
Bedømmelser
 • 18-03-2004
  God opgave, gav god inspiration, især det om nynazismen var godt.
 • 31-05-2011
  En udmærket opgave, god inspiration og ikke mindst letlæselig.
 • 27-01-2015
  finttttttttttttttttttttttttttttttttttt
 • 01-05-2014
  god opgave, ,