Naturlige aromastoffer leucin og Hashpiller

 • STX 3.g
 • Bioteknologi A
 • 10
 • 6
 • 976
 • PDF

Naturlige aromastoffer leucin og Hashpiller

Opgaven besvarer to tidligere stillede eksamensopgaver i Kemi (fra 2004 og 2005), der handler om isomere og kemiske reaktioner.

Elevens kommentar

Indeholder rettelser fra lærens side.

Indhold

Naturlige aromastoffer – opgave 1
a. Systematiske navn for leucin
-Isomerformer for leucin
-Sammenhæng mellem r og s og strukturisomerien
b. Reaktionstype for reaktionerne i I og II
c. Reaktionsskema for reaktion V
d. Argumenter for indbyrdes beliggenhed af kogepunkter
e. Beskrivelse af analyserne samt formler som D omdannes til

Hashpiller – opgave 1
a. Redegørelse for cannabinols molekyleformel: C21H26O2
b. Markering og karakterisering af funktionelle grupper i THC-molekylet

Uddrag

Isomerformer for leucin
Inden for isomeri finder vi spejlbilledisomeri, som opstår, når ét carbonatom er bundet til 4 forskellige stoffer. Det kan forklares billedligt ved, at man forestiller sig to hænder, som jo er symmetriske, men højrehånden passer ikke i en venstrehånds handske grundet tommelfingeren.
I stedet for at kalde det venstre- og højrehånds systemer, kalder vi det R og S systemer. Disse systemer har ens egenskaber, men de påvirker det biologiske system forskelligt.

Man afgør, om det er et R eller S system ved at kigge på atomernes atomnummer omkring carbonatomet.
Hvis man forestiller sig stoffet er tre-dimensionalt, skal man tage det atom med lavest prioriteret og lade det pege væk fra sig selv. Det der vender mod en selv, danner et T.
De tre grene i T'et skal herefter prioriteres. Det atom med højst atomnummer er af første prioritet, herfra nummerer man videre rundt om det centrale carbonatom. Prioriteringen kan sættes ind i et skema således:... Køb adgang for at læse mere

Naturlige aromastoffer leucin og Hashpiller

[9]
Bedømmelser
 • 11-03-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg kunne på ingen måde bruge opgave. Kun delopgave a fra "Hashpiller" er med. Og det var nogle af de senere opgaver, jeg gerne ville hente inspiration til.
 • 20-09-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  lidt forvirrende, som om opgaven ikke er helt fuldstændig, da der enkelte steder stoppes midt i en sætning
 • 02-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Brugbar opgave, den hjæp ti man kune forstå det
 • 22-03-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  opgaven er fin til hjælp til egen besvarelse.

Materialer relateret til Naturlige aromastoffer leucin og Hashpiller.