Naturfagligt tværprojekt | Co2

  • HF 1. år
  • Fysik A, Biologi C, Kemi C
  • 10
  • 13
  • 2384
  • Word2007

Naturfagligt tværprojekt | Co2

Rapport om CO2, der arbejder tværfagligt. Opgaven indeholder mange aspekter omkring CO2. Indeholder bl.a. biologi, kemi & geografi udover fysik.

Problemformulering
- Hvordan påvirker drivhuseffekten naturen?
- Hvad er fordelene og ulemperne ved drivhuseffekten?
- Hvordan kan man formindske drivhusgasserne?
- Hvordan vil landbruget se ud, hvis vi ikke ændrer noget?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Naturen 3
Fotosyntesen 3
Plantevækst og plantebælter 4
Drivhuseffekten 6
Vi bor i et drivhus 6
Drivhusgasser 6
CO2 (Kuldioxid) 6
NH4 (Methan) 6
N2O (Lattergas) og CFC-gasser (Chlor-Flourhydrogen Carboner) 7
Forsøg 1 7
Biologi: Beviset på fotosyntesen 7
Formål 7
Teori 7
Opstilling 7
Resultat 8
Konklusion 8
Forsøg 2 8
Kemi: CO2 i røggassen fra methan 8
Formål 8
Teori 8
Opstilling 9
Resultat: 9
Drivhuseffektens påvirkning af naturen 9
Hvad er problemet? 9
Ændringer i klimaet 10
Koncekvenserne for naturen 10
Nedsætning af drivhusgasser 11
Methan (NH4) 11
Kuldioxid (CO2) 11
Afrunding 12
Besvarelse af problemformuleringen 12
Konklusion 12
Kilder: 12

Uddrag

Indledning
Vi vil i dette projekt, undersøge hvad drivhuseffekten er, og hvad det er den gør ved naturen og på Jorden. Dette vil vi undersøge, og finde informationer fra via vores undervisning, lærerne, artikler og nettet. Vi vil lave et kemiforsøg og et biologiforsøg, som kommer ind på bæltet.

Naturen

Fotosyntesen
Når vi mennesker ånder, laver vi respiration: 6 O2 + C6H12O6  6CO2 + 6H2O + Energi. Den omvendte proces kaldes for fotosyntesen: 6 CO2 + H2O + Lysenergi  C6H12O6 + 6O2, og dette er den måde planter ”ånder” på.
Navngivningen af atomerne i fotosyntesen og respirationen:
C – Kulstof O2 – Ilt
O – Oxygen CO2 – Kuldioxid
H – Hydrogen H2O – Vand
C6H12O6 – Glukose/sukker

Ved fotosyntesen optager planterne kuldioxid fra atmosfæren, og vandet til processen suger de via deres rødder. Selve fotosyn-tesen foregår i bladcellerne i de såkaldte grønkorn. Det grønkornet gør er at de op-fanger energien i sollys via det grønne stof, klorofyl. Denne energi bruges til at drive hele fotosyntesen, og det vil sige at omdanne kuldioxid og vand til glukose og ilt.
Den modsatte proces respiration, er det helt modsatte, og det er den proces der sker når vi mennesker ånder. Det der sker med planterne, når de ikke kan få sollys, er at de danner respiration i stedet for, så i stedet for at optage CO2 fra luften, danner de CO2. Uden disse processer, ville der ikke kunne være nogen form for liv.
Jo mere CO2 der så er i atmosfæren, jo mere effektiv bliver fotosyntesen, og umiddelbart vil det jo betyde, at det store CO2 indhold i atmosfæren kun er en god ting, men er det nu det?

Plantevækst og plantebælter
Hvis man kikker på jorden, og hvordan plantevæksten variere, ud fra hvor man befinder sig i verden, har Martin Vahl (dansk geograf og botanik) lavet et overskueligt system, som deler disse plantevækster variationer ind i 7 zoner: en tropisk zone, to subtropiske, to tempererede og to polare zoner. Dette system er opdelt efter ... Køb adgang for at læse mere

Naturfagligt tværprojekt | Co2

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.