Natur og erhverv | Natur i forandring

 • HTX 2. år
 • Teknologi B
 • 13
 • 47
 • 7634
 • Word2003

Natur og erhverv | Natur i forandring

Tema: Natur i forandring
Fra uge 15-2007 til uge 21-2007 har vi fordybet og arbejdet med temaet natur i forandring,
med undertemaet natur og erhverv.

Vi har beskæftiget os med landbruget: det økologisk og det konventionelt, forskellene mellem de to og primært undersøgt, hvordan landmanden kan udnytte sine restprodukter optimalt.

Indhold

Forord 5
Projekt beskrivelse: 7
Problemanalyse: 7
Problemformulering 8
Projektafgræsning: 10
Hvad er forskellen mellem et økologisk landbrug og et traditionelt landbrug? 11
Næringsstoffer 11
I danmark forekommer der hovedsagligt to former for landbrug det traditionelle og det økologiske landbrug. 11
Traditionelt landbrug 12
Økologisk landbrug 13
Hvordan tilføres næringsstoffer til markerne? 14
Økologisk landbrug 14
Tilføring af næringsstoffer 14
Traditionelt landbrug 15
Tilføring af næringsstoffer 15
Kan naturen selv afhjælpe brugen af sprøjtemidler? 17
Nyttedyr 17
Biologiske midler 17
Hvilke afgrøder benyttes som brændsel? 19
Hvilke visioner og perspektiver er der indenfor landbrugspolitik? 23
Produktudvikling 24
Ide udvikling 24
Flowdiagram 25
Løsningsforslag: 26
Valg af løsning 26
Konstruktions/løsnings arbejde 28
Plantning af karse og ærter som traditionelt og økologisk landbrug. 28
Formål 28
Teori 28
Materialer 30
Forsøgsudførelse 30
Resultater 31
Karse 31
Ærter 32
Diskussion 33
Konklusion 33
Opvarmning af vand ved hjælp af halm og butangas 34
Formål 34
Teori 34
Materialer 34
Forsøgsudførelse 34
Resultater og beregninger 35
Halm 35
Butangas 36
Diskussion 36
Hvordan sker fremstillingen i industrien af mit produkt og hvordan sker den i laboratoriet. kan dette gøres bedre? mere optimalt? 36
Konklusion 36
Delkonklusion: 37
Miljøvurdering 38
Model forsøg over konventionelt landbrug og traditionelt 38
Økologisk landbrug 38
Konventionelt landbrug 39
Perspektivering/ teknologivurdering: 42
Forsøgene: 42
Konklusion 43
Evaluering 43
Litteraturliste 44
Bilag 46
Bilag 1, brainstorm og mindmap 46
Bilag 2, tidsplan 47

Uddrag

Forord
Rapport er lavet med udgangspunkt i vores hypotese om, at landmanden ikke udnytter sine restprodukter optimalt. Herved forstås, at landmanden vælger at snitte sit restprodukt mod at kunne at bruge restprodukterne mere optimalt ved fx at afbrænde dem. Restproduktet består i dette tilfælde af halm og vi ønsker at belyse forskellene mellem brug af restprodukter hos en konventionel og økologisk landmand

Vi har undersøgt vores hypotese, ikke optimal udnyttelse af halm, ved at bearbejde disse spørgsmål:
• Hvilke afgrøder benyttes som brændsel?
• Hvad er forskellen mellem et økologisk landbrug og et traditionelt (konventionelt) landbrug?
o Hvordan kan man tilføre næringsstoffer til markerne?
o Kan naturen selv reducere brug af sprøjtemidler?
 Er det muligt at fremstille sprøjtemidler der ikke er giftige?
• Hvilke visioner og perspektiver er der indenfor landbrugspolitik?

Problemanalyse:
Landbruget og dets følge erhverv f.eks. slagterier, har altid haft stor betydning for beskæftigelse af befolkningen. I Nordjylland indgår landbruget og de arbejdspladser, der opblomstre forbindelse med landbruget, som et vigtigt element i den nordjyske erhvervsstruktur ca. 9 % af arbejdsstyrken i Nordjylland var i år 2002 beskæftiget i landbruget og tilhørende fødevareindustri. Udover at have beskæftigelsesmæssige og økonomiske betydning, har landbruget også fået betydning for turisme og bevarelse af det danske landskab.

Landbruget har gennem tiden udviklet sig, fra at være små familiedrevet landbrug, hvor afgrøderne hovedsageligt kun blev brugt til at brødføde familien, til i dag at være små deltidslandbrug. I dag sælger landmændene deres afgrøder til fabriker, der bruger kornet til foder, ølbrygning eller mel. Siden 1993 er der sket et markant fald i antallet af bedrifter og beskæftigede i landbrugssektoren, dette har dog ikke påvirket produktiviteten i landbrugssektoren, den er derimod steget med ca. 30 %. På grund af denne stigning i produktiviteten, ligger de danske landbrug, fødevareproduktioner, serviceerhverv samt agroindustrien, som udviklinger og producere maskiner og øvrig teknologi til landbrugssektoren, i toppen når vi sammenligner os på internationalt plan .

Selvom vi på nuværende tidspunkt ligger i toppen set med internationale øjne, er danske landmænd med til at forurene, den danske natur og formentligt også grundvandet. Dette skyldes den øgede interesse for at få et så stort udbytte af sine afgrøder som muligt. Brugen af sprøjtemidler er ikke et nyt problem... Køb adgang for at læse mere

Natur og erhverv | Natur i forandring

[9]
Bedømmelser
 • 03-02-2011
  Det var ikke lige det jeg søgte efter....så den er sikkert god nok.. men ikke det jeg skulle bruge
 • 18-05-2009
  Sindsyg god raaport! Der er mange brugbare faktorer i den. Blandt andet den lange miljøvurdering
 • 17-04-2014
  en god opgave!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 • 22-04-2010
  Projekt beskrielsen er rigtig god.