National identitet i Danmark | AT rapport

  • STX 1.g
  • AT (Historie A, Dansk A)
  • 10
  • 9
  • 2350
  • Word2007

National identitet i Danmark | AT rapport

AT rapport i Historie A og Dansk A om national identitet i Danmark.

Problemformulering:
Jeg ønsker i denne opgave at tage udgangspunkt i Michael Pihls opfattelse af begrebet om dansk national identitet. Hvad er karakteristisk for hans synspunkter? Hvad er det han er kritisk indstiller overfor? Dernæst vil jeg – for at undersøge og analyse det danske nationalbegreb historiske udvikling – sætte fokus på særligt to perioder i Danmarkshistorien, nemlig tiden omkring 1200-tallet og 1800-tallet og se på hvilke forestillinger om dansk national identitet, der kommer til udtryk her.
Hvis der en forskel, vil jeg diskuterer hvori den består – samt prøve at vurdere hvorfor der er en forskel? På baggrund af disse analyser vil jeg til sidst i opgaven tage stilling til og vurdere Pihls synspunkter.

Indhold

1. hoveddel
- Indledning
2. hoveddel
analysen
1) 1200-tallet
1.1. kilde behandling
1.2. Saxo
1.3. delkonklusion
2) 1800-tallet
2.1. Danmark mit fædreland
2.2. Kilde behandling
2.3. delkonklusion
3) 1970'erne
3.1. lyrisk tekst behandling

3. hoveddel
- sammenfatning
4. hoveddel
Litteraturliste

Uddrag

Med udgangspunkt i diskussionen om nationalitetsbegrebet hos Michael Pihl og Statens Museum for Kunst, vil jeg undersøge nationalitetsbegrebet. I den sammenhæng har det været nærliggende at benytte faget historie til at analysere nationalitetsbegrebet i historiske kontekster, samt at finde og analysere kilder til belysning af ophavssituationen for begrebet. Jeg har desuden valgt at finde lyriske eksempler på hvorledes nationalitetsbegrebet kommer til udtryk i forskellige perioder i Danmarkshistorien. Dertil har jeg valgt faget dansk, som redskab, til redegørelse for nationalbegrebet i teksterne. Som følge heraf er det klart, at mine undersøgelsesmetoder skal være af historisk- og danskfaglig art. Jeg vil benytte mig af det funktionelle kildebegreb, for en udtømmende definition henviser jeg til Lund ”På Sporet af Historien” . Her vil jeg blot sige at det kort kan defineres således: ”Kildens værdi er en funktion af historikeren og har som sådan ingen selvstændig værdi, men er værdifuld alt efter hvad historikeren vælger at bruge den til”. Jeg vil selvfølgelig også bruge de klassiske metoder om klassifikation og kommunikationsmodellen fra
historiefaget. I danskfaglige sammenhænge vil jeg benytte mig af de gængse metoder for klassifikation, tolkning og fortolkning inden for dansk faget . Som udgangspunkt vil jeg løse min opgave ved at spørge teksterne jeg analyserer om deres nationalitetsbegreb. Jeg vil benytte mig af historiske kilder fra 1200-tallet, lyrik tekster fra 1800-tallet og 1970'erne.
Min problemformulering må i denne sammenhæng altså handle om en kronologisk skildring af instanser i kilder og tekster, der kunne være udtryk for nationalitetsbegrebet, men først og fremmest kræver det at jeg redegør for positionerne i den diskussion, der foregår mellem Statens Museum for Kunst og Pihl. Derfor lyder min problemformulering således:
Pihls holdning er at udstillingen på statens museum for Kunst er et udtryk for den kulturradikale ... Køb adgang for at læse mere

National identitet i Danmark | AT rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.