Narcissisme | Noter

 • HF 2. år
 • Psykologi C
 • Ingen givet
 • 10
 • 3362
 • PDF

Narcissisme | Noter

Noter til emnet Narcissisme i Psykologi C.

Indhold

Primærnarcissisme/Det narcissistiske lyst-jeg
Den narcissistiske personlighedsforstyrelse
Splitting
Det falske selv
Objektkonstans
Narcissistens objektsforhold
Pubetær narcissisme
Projektiv identifikation
Delegering, binding og udstødning
Den narcissistiske socialisationstype
Normer og værdier
Børnenes betydning i familien
Case: ”Eneren”
Diskussion af narcissisme i nyere tids socialkarakter

Uddrag

Narcissisme er et begreb, der bliver brugt med flere betydninger. Der er forskellige former for narcissisme;

1) Primærnarcissisme/Det narcissistiske lyst-jeg; og dens videre udvikling til ideal-jeg i forbindelse med barnets jegdannelse. Ideal-jeg'ets betydning for barnets selvopfattelse og selvværd.
2) Den narcissistiske personlighedsforstyrelse; Fiksering i oral fase og dermed lyst-jeg eller udvikling af for krævende ideal-jeg.
3) Pubertær narcissisme; Fokus på kropsselvet med en optagethed af kroppen. Idealisering. Sublimering. Frigørelse fra forældre.
4) Den narcissistiske socialisations type; Tidstypiske træk ved personlighedsdannelsen i det moderne samfund.

Primærnarcissisme/Det narcissistiske lyst-jeg
Narcissismen opstår naturligt i de første faser af barnets liv. Freud karakteriserer de første faser i barnets udvikling som værende primærnarcissistiske, idet at på dette stadie er barnets ”kærlighed” rettet mod sig selv og ikke mod et objekt. Barnet er kun fokuseret på egne behov. Mad og mæthed forbindes med lyst og behag. Barnet er styret af lystprincippet og tåler ikke udsættelse af behovstilfredsstillelsen. Barnets personlighed består næsten kun af det'et, som består af drifterne... Køb adgang for at læse mere

Narcissisme | Noter

[28]
Bedømmelser
 • 09-12-2003
  okey opgave med god beskrivelse af narcissisme begrebet, men savner mere om samfundet og socialkarakteren.
 • 14-12-2002
  Genial opgave flot skrevet og grundig som man nu kan være inden for det område!!!
 • 30-03-2011
  Virkelig god opgave.
 • 25-11-2009
  .........................................