Naja Marie Aidt: Lille fedtøre og Den blomstrende have | SSO

 • HF 2. år
 • SSO (Dansk A)
 • 12
 • 22
 • 6701
 • PDF

Naja Marie Aidt: Lille fedtøre og Den blomstrende have | SSO

SSO i Dansk om "Vandmærket", som er en novellesamling af Naja Marie Aidt. I opgaven indgår bl.a. en analyse og fortolkning af novellerne "Den blomstrende have", og "Lille fedtøre", med dertilhørende komparativt blik på begge novelles temaer, og repræsentativiteten af Naja Marie Aidts skrivestil i henhold til perioden. Slutteligt diskuterer jeg hvad identitet og hvad identitetsdannelse egentlig er, og hvordan disse kommer til udtryk i novellerne. Overemnet for min opgave var "Mytemotiver i Dansk Litteratur".

Studienets kommentar

Et godt eksempel på analyse af tekst som en del af større skriftlige opgaver. Den er god som inspiration til analyse generelt. F.eks. Inddrager den berettermodellen og aktantmodellen. Den viser også, hvordan sproget i teksten er karakteristisk for en 90'er novelle og inddrager på den måde perioden.

Indhold

Indledning s. 2
Myter s. 2
- Syndefaldsmyten s. 2 – 3
- Pygmalion myten s. 3 – 4
Analyse
Den blomstrende have” s. 4
- Resume s. 4
- Fortæller s. 4
- Sprog s. 4 – 5
- Komposition/ Berettermodel s. 5 – 6
- Personkarakteristik (Mette, Erik, Thomas) s. 6 – 8
- Perspektivering til syndefaldsmyten s. 8 – 9
”Lille fedtøre" s. 9
- Resume s. 9
- Fortæller s. 9 – 10
- Personkarakteristik (Manden, Lille fedtøre) s. 10 – 11
- Aktantmodel s. 11
- Sprog og farvesymbolik s. 11 – 13
- Perspektivering til Pygmalion myten s. 13
En karakteristik af Naja's skrivestil i relation til de tendenser, der ses i 90'ernes prosa s. 14 - 45
En diskussion og vurdering af novellernes behandling af begrebet ”identitet” og ”identitetsdannelse" s. 15 – 18
Konklusion s. 18
Litteraturliste s. 19 – 20
Vedlagt: English summary s. 21

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil jeg starte med at forklare mytebegrebet, derefter referere Syndefaldsmyten og Pygmalion myten, som skal bruges til perspektivering senere i opgaven. Dernæst vil jeg analysere to noveller fra mit hovedværk ”vandmærket” (1993) af Naja Marie Aidt: ”Den blomstrende have” og ”Lille fedtøre”. Disse to noveller vil jeg så perspektivere til de to ovenstående myter, dette vil jeg gøre ved hjælp af ”Mytemotiver i dansk litteratur” og ”Litteraturens veje”.
Når dette er gjort, vil jeg lave en karakteristik af Naja Marie Aidts skrivestil, og sætte den i relation til de tendenser, som ses i 90'ernes prosa. Til dette vil jeg søge hjælp i ”Mellem det korte og det lange” og ”Engle i sneen”. Afslutningsvis vil jeg diskutere og vurdere novellernes behandling af begreberne ”identitet” og ”identitetsdannelse”.

Myter
Myte kommer af græsk mythos, som betyder ord, fortælling eller sagn. Traditionelt betegner myter billedlige og dramatiske fortællinger, der forgår uden for tid og rum. Myten er oprindelig en mundtlig genre, der begrunder verdens og livets gang inden for en given kultur. Gennem fundamentale modsætningspar som liv-død, gud-mennekse, ung-gammel, god-ond fortæller myten om en kulturs fælles erfaringer og levevilkår. Myter handler ofte om verdens tilblivelse, om guder og helte og om verdens undergang.

Syndefaldsmyten:
Syndefaldsmyten er beretningen om Adam og Eva, de to første mennesker på jorden, der blev fristet af en slange til at spise af kundskabens træ. Kundskabens træ var det ene af to træer i Edens have, som Gud havde forbudt dem at spise af. Som konsekvens af dette oprør mod Guds befaling blev Adam og Eva dødelige og fordrevet fra Edens have.

Syndefaldet:
Syndefaldet beskriver, det der sker i overgangen mellem barn og voksen; puberteten. Når man erkender sin egen og andres seksualitet og ondskab, da er man på sporet af de voksnes verden. Og da kan man ikke vende tilbage til barndommen uskyldighed. I syndefaldet er der tre faser i menneskelivet, situationer, der gør, at man bliver bragt fra fase til fase... Køb adgang for at læse mere

Naja Marie Aidt: Lille fedtøre og Den blomstrende have | SSO

[2]
Bedømmelser
 • 11-10-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Virkelig gode analyser, var til stor hjælp!
 • 24-04-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Super analyse med mange gode punkter!

Materialer relateret til Naja Marie Aidt: Lille fedtøre og Den blomstrende have | SSO.