Massefylde: Saltvand

Massefylde: Saltvand

NV-Journal om saltvands massefylde.

I journalen bliver der vha forsøg med en flydevægt, fundet frem til forskellige saltopløsningers massefylde.

Formål:
At bestemme forskellige saltvandsopløsningers massefylde vha. principperne i Archimedes'1 lov og en flydevægt.

Studienets kommentar

Fin journal. Man bør skelne mellem fejlkilder og usikkerheder. Fejlkilder vil påvirke dit resultat i én bestemt retning. Herudover er der lidt forvirring omkring de fysiske begreber og symboler, og man kunne godt have inddraget Archimedes' lov mere. Herudover bør man ikke blande teoriafsnittet sammen med fremgangsmåden.

Indhold

Formål
Hypotese
Materialer
Metoder
Resultater
Databehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

 Væskehøjden både før (H1) og efter (H2) fandt vi ved at aflæse væskehøjden på måleglasset.
 Prophøjden over væskeoverfladen (P) fandt vi ved at aflæse prophøjden over væskeoverfladen på det påklistrede millimeterskema på proppen.
 Rumfanget af den fortrængte væske (Vv) fandt vi ved at bestemme ændringen i væskehøjden i måleglasset (H2 – H1).
 Massen af den fortrængte væske (Mv) = massen/vægten af Proppen (ifølge Archimedes' lov)
 Massefylden af væsken fandt vi ved at dividere dens masse/vægt (Mv) med dens rumfang/volumen (Vv)... Køb adgang for at læse mere

Massefylde: Saltvand

[2]
Bedømmelser
  • 04-09-2013
    den hjalp men problemet er at forsøget kan variere
  • 18-05-2010
    Rigtig god......................