Opgave 1. Myoglobin

 • STX 2.g
 • Bioteknologi A
 • 12
 • 3
 • 1241
 • PDF

Opgave 1. Myoglobin

En besvarelse af de tre første opgaver fra eksamenssættet med navn "Myoglobin" fra 16 august 2006 i Biologi.

Indhold

a) Begrund ud fra strukturene, at leucins og threonins sidekæde er henholdsvis upolær og polær
b) Benyt tabel 1 samt figurerne 1,2 og 3 til at gøre rede for myoglobinmolekylets struktur
c) Analyser resultaterne fra elektroforesen vist i figur 4 (inddrag tabel 2)

Uddrag

For at finde ud af om et molekyle er polært eller upolært ser man på strukturen symmetri samt beregner elektronegativiteten mellem grundstofferne. Størrelsen af elektronnegativiteten angiver grundstoffernes evne til at tiltrække hinanden samt fastholde elektroner i kemiske bindinger mellem grundstofferne.

Jeg vil først se på leucins opbygning, for herefter at bevise at det er et upolært molekyle, som det oplyses i tabel 1. På figuren til højre ses strukturformlen for aminosyren leucin. Den markerede del af strukturformlen er den såkaldte radikal, som man bestemmer polariteten ud fra. Den ikke markerede del er fælles for alle aminosyre, det vil blive omtalt nærmere ved opgave b. For at bedømme om leucins sidekæde i virkeligheden er upolær, vil jeg kigge lidt nærmere på strukturen. Et krav for at molekylet er upolært er at radikalen er symmetrisk opbygget. Det ses leucins sidekæde er symmetrisk eftersom at radikalen er forholdsvis symmetrisk. Blandt andet ses det ved H3C og CH3, her er der ét C-atom som binder til 3 hydrogen atomer. Eftersom at radikalen er... Køb adgang for at læse mere

Opgave 1. Myoglobin

[8]
Bedømmelser
 • 25-08-2012
  .........................................................................................................................................................
 • 12-10-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Den er Fantastisk brugbar, og meget lærerig! Anbefaler Download!!
 • 20-05-2013
  .....................................
 • 07-05-2013
  lige hvad jeg skulle bruge