SRP: Musikkens Rolle i Dan Túrells Digtning i Dansk og Musik

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Musik A)
  • 10
  • 27
  • 8798
  • PDF

SRP: Musikkens Rolle i Dan Túrells Digtning i Dansk og Musik

SRP om Musikkens Rolle i Dan Túrells digtning - i den forbindelse kigges der på Dan Turélls liv, og hvor han fik sin inspiration fra, bl.a. Lou Reed, the Rolling Stones, samt en analyse og fortolkning af "For Meget, mand", "Mine damer og Herrer".

Herefter følger en musikalsk analyse og fortolkning af "Street Figting Man" af Rolling Stones og "Heroin" Lou Reed. Slutteligt gennemgås musikkens rolle i Dan Turélls digtning, sammenholdt med den kulturelle og litterære samtid.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Biografi
- Dan Turéll – manden med de sorte negle
Dan Turélls inspiration fra Amerika og den amerikanske musikkultur
- Dan Turéll og Anders And
- Dan Turéll – Lou Reed og The Rolling Stones
Analyse og fortolkning
- ”For meget, mand” (1977)
- ”Mine damer og herrer” (1997)
- Vangede billeder (1975)
Dan Turéll og hans trosretning og hans samfundskritik
Musikalsk analyse og fortolkning
- ”Street Fighting Man” (1968) af Rolling Stones
- ”Heroin” (1967) af Lou Reed
Musikkens rolle i Dan Turélls digtning, i forhold til den Kulturelle og litterære samtid
Afslutning og konklusion
Litteraturliste
- Dansk
- Bøger
- Internetsider
- Musik
- Bøger
- Internetsider

Uddrag

Indledning
”Mine damer og herrer”, Dan Turéll husker mange nok som værende ”for meget, mand” men alligevel har han uden tvivl været, en af vor tids største og mest produktive forfattere. Selv efter hans død, har hans værker ikke mistet sin betydning og relevans i dag, som de havde dengang. Med det postulat, tænker jeg især på hans mere samfundskritiske digte, som er lige så tidstypiske og relevante i dag, som da de blev skrevet.
Jeg stater med at lave en biografi af Dan Turéll og hvordan han som forfatter blev mere eller mindre anerkendt. Derudover vil jeg komme ind på, hvordan Dan Turéll har fået inspiration fra Amerika og den amerikanske musikkultur, jeg vil bl.a. komme ind på Anders And, Dan Turélls store idol og komme ind på kunstnerne Lou Reed og The Rolling Stones og lidt af den tids musikkultur.
Endvidere vil jeg gå i dybden med 2 af hans velkendte digte, ”For meget, mand (1977)” og ”Mine damer og herrer (1997)”, vha. en litterær analyse og fortolkning, samt tematisering og perspektivering. I perspektiveringen har jeg valgt at perspektivere til musikkens rolle i Dan Turélls digtning, i forhold til den kulturelle og litterære samtid. Jeg supplerer også digtene, ved at lave en kort analyse og fortolkning af Dan Turélls ”Vangede billeder” (1975).
Derudover vil jeg i min tematisering, trække nogle temaer ud og perspektivere dem med, hans syn på religion og samfundet i sig selv og hvordan hans digte afspejler sig i samfundet og hvilke værdier musikken har for den unge kultur.
I musik delen har jeg lavet en musikalsk analyse og fortolkning, hvor jeg kommer ind over Sound, Groove, Hook, Gimmick Break, form og opbygning af numrene, Melodik og motiver og til sidst lave en kort tekst analyse og fortolkning.
Til groove har jeg valgt at lave et anslagsskema, som kan findes i bilag 1. Som andre bilag har jeg tilføjet alle mine noder, samt en cd af musik numrene ”Street Fighting Man” og ”Heroin”. Så man kan følge med i de iagttagelser jeg har drevet... Køb adgang for at læse mere

SRP: Musikkens Rolle i Dan Túrells Digtning i Dansk og Musik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.