SSO om europæisk musikhistorie

  • HF 2. år
  • SSO (Musik B)
  • 12
  • 18
  • 5576
  • PDF

SSO om europæisk musikhistorie

SSO i Musik om europæisk musikhistorie.

Udfra titelbladets opgaveformulering vil opgavens fokus være på stykkerne ”Nuages” af Claude Debussys ”Trois Nocturnes” og Arnold Schönbergs 1. sats af hans 2. strygekvartet Op. 10, hvor en analyse af disses harmonik og stiltræk vil give anledning til at redegøre og diskutere impressionismens og ekspressionismens karakteristika. Dette forudsætter dog, at man har en baggrundsviden om senromantikkens træk. Derfor vil der også være en kort redegørelse af strømningerne i senromantikken, samt et kort afsnit om Debussy og Schönberg, der dog langtfra kan kaldes en fyldestgørende biografi, men mere et indblik i deres personlighed og udvikling set fra et musikalsk perspektiv.

Opgaven er derfor disponeret således, at man ud fra baggrundsstof, herunder analyser, kan redegøre for de to perioders karakteristika.

Indhold

Indholdsfortegnelse:
1.1 Indledning · s. 2
2.1 Senromantikken · s. 2
3.1 Kort om Claude Debussy · s. 3
3.2 Kort om Arnold Schönberg · s. 4
4.1 Analyse af ”Nuages” · s. 5
4.2 Opsamling af ”Nuages” · s. 9
4.3 Analyse af ”Strygekvartet nr. 2, op. 10, 1.sats” · s. 9
4.4 Opsamling af ”Strygekvartet nr. 2”… · s. 12
5.1 Impressionisme · s. 12
5.2 Ekspressionisme · s. 14
6.1 Konklusion · s. 16
7.1 Litteraturliste · s. 17
8.1 Diskografi · s. 18
Bilag 1-3

Uddrag

1.1 – Indledning

Europæisk musikhistorie er én lang vandring, hvor vi med stor gevinst kan sætte perioderne i bås og kasser, hvilket også må siges at være musikkens yndlingsdisciplin. Historien starter med den gregorianske sang, som senere bliver til dur- og molskalaer hos Bach under barokken. Musikken, der støt og roligt vandrer videre til renæssancen, videre til wienerklassikken og romantikken, ender i senromantikken. Herfra bliver vejen mere broget, og deler sig i flere retninger – fx impressionismen og ekspressionisme – og det er netop disse to perioder, som den følgende opgave vil omhandle... Køb adgang for at læse mere

SSO om europæisk musikhistorie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.